Danh sách cán bộ đầu mối xử lý dữ liệu Hộ gia đình

STT Mã huyện  Tên huyện Họ và Tên Số điện thoại di động Số điện thoại cơ quan Địa chỉ thư điện tử ngành Tài khoản Skype Ghi chú 
1 03822 Như Xuân Đặng Quốc Hùng 0911.333.265 02373.878.034 HUNGDQ@thanhhoa.vss.gov.vn hungqs491@gmail.com  
2 03809 Ngọc Lặc Nguyễn Văn Hiệp 0987.427.262 02373.871.231 hiepnv@thanhhoa.vss.gov.vn hiep.dhv@gmail.com  
3 03820 Hậu Lộc Hoàng Thị Hạnh 0962822536 02373831032 hanhht@thanhhoa.vss.gov.vn hoang.hanh111  
4 03802 TX Bỉm Sơn Tống Trung Kiên  0912826912 02373824624 kientt@thanhhoa.vss.gov.vn kienBHXHBS  
5 03813 Vĩnh Lộc Lưu Ngọc Loan  0389927219 02373870077 loanln@thanhhoa.vss.gov.vn loan bhxh vinh loc  
6 03822 Như Thanh Trịnh Văn Long 0974330111 02373848110 longtv@thanhhoa.vss.gov.vn    
7 03804 Mường Lát Vũ Hồng Sơn 0984923801 02378997344 sonvh@thanhhoa.vss.gov.vn   Thu 4,5
8 03804 Mường Lát Nguyễn Mạnh Hùng 0904649054 02378997344 hungnm@thanhhoa.vss.gov.vn manhhung_th1 Tổng hợp thu
9 03825 Đông Sơn Nguyễn Thị Lan Anh 0985038538 02373820104 anhntl@thanhhoa.vss.gov.vn dungnhi BHĐS Tổng hợp thu
10 03811 Thạch Thành Bùi Minh Thành 0987.329.429 02373.877.084 thanhbm@thanhhoa.gov.vn thành.bhxh thạch thanh  
11 03801 TP Thanh Hóa Lê Thị Hoa Huệ 0983861878 02373856118 huelth@thanhhoa.vss.gov.vn h01_hue2 Tổng hợp thu
12 03824 Nông Cống Phạm Thị Mai 0979956344 và 0852604555 02373839727 maipt@thanhhoa.vss.gov.vn PHẠM MAI Tổng hợp thu
13 03819 Hoằng Hóa Lê Xuân Hải 0888401979 02373865045 hailx@thanhhoa.vss.gov.vn bhxh hoanghoa Tổng hợp thu
14 03807 Quan Sơn Trịnh Ngọc Huy 0974.780.789 02373.590.081 huytn@thanhhoa.vss.gov.vn Huy BHXH Quan Sơn Tổng hợp thu
15 03821 Nga Sơn Nguyễn Thị Hiền 0978.220.983 02373.872.043 hientn@thanhhoa.vss.gov.vn nguyenthuhien.thanhhoa Bộ phận thu
16 03821 Nga Sơn Đặng Thị Kim Oanh 0983.762.368 02373.872.043 oanhdtk@thanhhoa.vss.gov.vn kimoanhbhxhngason Tổng hợp thu
17 03822 Nga Sơn Nguyễn Bá Khôi 0936.256.536 02373.872.043 khoinb@thanhhoa.vss.gov.vn khoinb Bộ phận thu
18 03814 Yên Định Vũ Thị Lan 0973116836 02373969313 lanvt@thanhhoa.vss.gov.vn lanvt.cnttyd Tổng hợp thu
19 03826 Quảng Xương Trần Tất Tỉnh 0934454828 02373670202 tinhtt@thanhhoa.vss.gov.vn mrtinhtran1987  
20 03803 Sầm Sơn Nguyễn Ngọc Hà 0963687169 02373822396 hann@thanhhoa.vss.gov.vn Nguyễn Ngọc Hà  
21 03815 Thọ Xuân Lê Thị Thúy 0902138625 02373833049 thuylt@thanhhoa.vss.gov.vn lethuycnttbhxhtx@gmail.com  
22 03807 Bá Thước Đoàn Văn Hùng 0976111013 02373880555 hungdv@thanhhoa.vss.gov.vn bhxhbathuoc Tổng hợp thu
23 03808 Lang Chánh LÊ MAI AN 0943350588 02373874302 anlm@thanhhoa.vss.gov.vn Mai an Bộ phận thu
24 03817 Triệu Sơn Doãn Trọng Khánh 0912521726 02373566688 khanhdt@thanhhoa.vss.gov.vn khanhhuong.etp@gmail.com  
25 03805 Quan Hóa Hà Huy Tuấn 0915615388 02373875038 tuanhh@thanhhoa.vss.gov.vn ha huy tuan Tổng hợp thu
26 03827 Tĩnh Gia Đỗ Quang Tiệp 0972828644 02373.861.113 tiepdq@thanhhoa.vss.gov.vn Đỗ Quang Tiệp  
27 03816 Thường Xuân Nguyễn Thị Hằng 0936733998 02373873052 hangnt1@thanhhoa.vss.gov.vn hangcntt_thuongxuan Thu khối 4.5% 
28 03818 Thiệu Hóa Nguyễn Minh Phương 0975.756.747 02373842177 phuongnm@thanhhoa.vss.gov.vn phuong 03818 Tổng hợp thu, Thu BHxh, BHYT,BHTN
29 03818 Thiệu Hóa Trần Thị Minh 085.628.7338 02373842177 minhtta@thanhhoa.vss.gov.vn minh03818 Cán bộ thu
30 03818 Thiệu Hóa Lê Thị Dung 0904.799.636 02373842177 dunglt@thanhhoa.vss.gov.vn   Cán bộ thu
31 03812 Hà Trung Lê Thế Tùng 0915328836 02373836388 tunglt@thanhhoa.vss.gov.vn   Tổng hợp thu
32 03812 Hà Trung Vũ Văn Linh 0914775111 02373836388 linvv@thanhhoa.vss.gov.vn   Bộ phận thu
33 03812 Hà Trung Lê Thị Thùy Linh 0975017789 02373836388 linhltt@thanhhoa.vss.gov.vn   Bộ phận thu
34 03800 Văn Phòng BHXH tỉnh  Nguyễn Văn Thành 0912912705 02373753850  qlt@thanhhoa.vss.gov.vn   Tổng hợp thu
35 03810 Cẩm Thủy Đàm Phi Hùng 0904487876 02373876078 hungpd@thanhhoa.vss.gov.vn damphihung Phó giám đốc phụ trách thu
36 03810 Cẩm Thủy Cao Thanh Hương 0913063007 02373876078 huongct2@thanhhoa.vss.gov.vn huongbhxhcamthuy Tổng hợp thu
37 03810 Cẩm Thủy Yên Tuấn Tài 0983495864 02373876078 taiyt@thanhhoa.vss.gov.vn tuantaiyen Thu BHYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây