Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Luật BHXH (sửa đổi)

  Câu hỏi:
  Một số bạn đọc: Đề nghị Tòa soạn cho biết quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho NLĐ tham gia BHXH theo Luật BHXH (sửa đổi).
  Trả lời:

  Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (DSPHSK) được quy định tại các Điều: 29, 41, 52 Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Theo đó:

  Điều 29 quy định chế độ DSPHSK sau khi ốm đau. Cụ thể:

  1. NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 1 năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong 1 năm.

  Thời gian nghỉ DSPHSK bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ DSPHSK từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

  2. Số ngày nghỉ DSPHSK do người SDLĐ và BCH công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị SDLĐ chưa có công đoàn cơ sở thì do người SDLĐ quyết định như sau:

  a) Tối đa 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

  b) Tối đa 7 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

  c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác;

  3. Mức hưởng DSPHSK sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

  Điều 41 quy định về DSPHSK sau thai sản:

  1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3, Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ DSPHSK từ 5 đến 10 ngày.

  Thời gian nghỉ DSPHSK bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ DSPHSK từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

  2. Số ngày nghỉ DSPHSK quy định tại khoản 1 Điều này do người SDLĐ và BCH công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị SDLĐ chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người SDLĐ quyết định. Thời gian nghỉ DSPHSK được quy định như sau:

  a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

  b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

  c) Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

  3. Mức hưởng chế độ DSPHSK sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

  Điều 52 quy định về DSPHSKsau khi điều trị thương tật, bệnh tật:

  1. NLĐ sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ DSPHSKtừ 5 đến 10 ngày.

  2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ DSPHSK tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ DSPHSK tại cơ sở tập trung.

Câu hỏi khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây