Người SDLĐ phải trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn LĐ

  Câu hỏi:
  Một số bạn đọc hỏi: Chúng tôi nghe nói, khi NLĐ bị TNLĐ, BNN, người SDLĐ phải có trách nhiệm thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế. Xin hỏi, quy định cụ thể về chế độ trợ cấp TNLĐ và chi phí y tế trong trường hợp này thế nào? Khi hưởng các chế độ này từ người SDLĐ, NLĐ có được hưởng chế độ từ Quỹ BHXH và Quỹ BHYT không?
  Trả lời:

  Ngày 2/2/2015, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người SDLĐ đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN (có hiệu lực từ ngày 20/3/2015).

  Điều 4 Thông tư này đã hướng dẫn về việc trợ cấp TNLĐ. Cụ thể là:

  1. NLĐ bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau thì được trợ cấp:

  a) TNLĐ mà nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra TNLĐ;

  b) Tai nạn xảy ra đối với NLĐ khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý (căn cứ theo hồ sơ giải quyết vụ tai nạn của cơ quan công an hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc giấy xác nhận của công an khu vực tại nơi xảy ra tai nạn).

  2. Nguyên tắc trợ cấp: Việc trợ cấp được thực hiện từng lần; TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

  3. Mức trợ cấp:

  a) Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do TNLĐ;

  b) Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì tra bảng theo mức bồi thường tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tính theo công thức dưới đây:

  Ttc = Tbt x 0,4

  Trong đó:

  - Ttc: Mức trợ cấp cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương);

  - Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương).

  Về chi phí y tế, Điều 9 Thông tư 04 nêu trên quy định:

  1. Đối với NLĐ tham gia BHYT bắt buộc, người SDLĐ phải thanh toán chi phí y tế đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ bị TNLĐ hoặc bị BNN.

  2. Đối với NLĐ không tham gia BHYT thì người SDLĐ thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ bị TNLĐ, BNN.

  Khoản 3, Điều 10 Thông tư này cũng nêu rõ: Các đối tượng được bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế TNLĐ, BNN theo quy định của Thông tư này vẫn được hưởng chế độ BHXH về TNLĐ, BNN quy định tại Luật BHXH (nếu có tham gia BHXH bắt buộc).

Câu hỏi khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây