STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 33/BHXH-CNTT Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 07/01/2019
2 DMCTL Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 31/12/2018
3 3476/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 19/12/2018
4 900/BHXH-QLT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH 02/08/2018
5 738/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 24/06/2018
6 739/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 24/06/2018
7 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 14/03/2018
8 1522/QCPH-CA-BHXH Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 19/12/2017
9 2823/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 04/12/2017
10 1704/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 03/12/2017
11 1335/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018 13/11/2017
12 937/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 28/08/2017
13 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 15/06/2017
14 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 28/05/2017
15 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18/05/2017
16 595/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 13/04/2017
17 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 01/03/2017
18 1485/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 30/12/2016
19 1416/HDLNSYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 15/12/2016
20 1397/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 12/12/2016
21 1288/BHXH-GDBHYT 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017 23/11/2016
22 1160/BHXH-QLT V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động 31/10/2016
23 1161/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT 31/10/2016
24 957-BHXH-QLT V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 11/09/2016
25 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 25/08/2016
26 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 08/08/2016
27 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 21/07/2016
28 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 21/07/2016
29 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 28/06/2016
30 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 27/06/2016
31 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 27/06/2016
32 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 23/06/2016
33 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 20/06/2016
34 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 13/06/2016
35 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 12/04/2016
36 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 11/04/2016
37 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 10/04/2016
38 407-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt 10/04/2016
39 3229-UBND-VX V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
40 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
41 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
42 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 05/04/2016
43 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 28/03/2016
44 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/03/2016
45 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 14/03/2016
46 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 14/03/2016
47 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 08/03/2016
48 204-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016 03/03/2016
49 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 28/01/2016
50 26-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 10/01/2016
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN