STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 DCT ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 14/10/2019
2 714/BHXH-QLT V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS 26/06/2019
3 166/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/01/2019
4 33/BHXH-CNTT Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/01/2019
5 DMCTL Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 01/01/2019
6 3476/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 20/12/2018
7 900/BHXH-QLT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH 03/08/2018
8 738/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 25/06/2018
9 739/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 25/06/2018
10 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 15/03/2018
11 1522/QCPH-CA-BHXH Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 20/12/2017
12 2823/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 05/12/2017
13 1704/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 04/12/2017
14 1335/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018 14/11/2017
15 937/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/08/2017
16 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 16/06/2017
17 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/05/2017
18 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 19/05/2017
19 595/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 14/04/2017
20 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 02/03/2017
21 1485/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 31/12/2016
22 1416/HDLNSYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 16/12/2016
23 1397/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 13/12/2016
24 1288/BHXH-GDBHYT 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017 24/11/2016
25 1160/BHXH-QLT V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động 01/11/2016
26 1161/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT 01/11/2016
27 957-BHXH-QLT V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 12/09/2016
28 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 26/08/2016
29 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 09/08/2016
30 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 22/07/2016
31 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 22/07/2016
32 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 29/06/2016
33 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 28/06/2016
34 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 28/06/2016
35 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 24/06/2016
36 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 21/06/2016
37 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 14/06/2016
38 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 13/04/2016
39 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 12/04/2016
40 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 11/04/2016
41 407-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt 11/04/2016
42 3229-UBND-VX V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 08/04/2016
43 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
44 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
45 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 06/04/2016
46 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 29/03/2016
47 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 17/03/2016
48 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 15/03/2016
49 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 15/03/2016
50 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 09/03/2016
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa