STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 937/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/08/2017
2 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 16/06/2017
3 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/05/2017
4 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 19/05/2017
5 595/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 14/04/2017
6 255/BHXH-CST V/v báo cáo đối chiếu rà soát thẻ BHYT trùng năm 2015 21/03/2017
7 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 02/03/2017
8 185/BHXH-CST V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 28/02/2017
9 1485/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 31/12/2016
10 1416/HDLNSYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 16/12/2016
11 1397/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 13/12/2016
12 1288/BHXH-GDBHYT 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017 24/11/2016
13 1160/BHXH-QLT V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động 01/11/2016
14 1161/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT 01/11/2016
15 957-BHXH-QLT V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 12/09/2016
16 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 26/08/2016
17 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 09/08/2016
18 786-TB-BHXH Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc 30/07/2016
19 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 22/07/2016
20 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 22/07/2016
21 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 29/06/2016
22 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 28/06/2016
23 1891-SLDTBXH-BTXH V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2016 28/06/2016
24 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 28/06/2016
25 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 24/06/2016
26 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 21/06/2016
27 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 14/06/2016
28 345-KH-BHXH Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 05/05/2016
29 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 13/04/2016
30 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 12/04/2016
31 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 11/04/2016
32 407-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt 11/04/2016
33 3229-UBND-VX V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 08/04/2016
34 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
35 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
36 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 06/04/2016
37 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 29/03/2016
38 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 17/03/2016
39 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 15/03/2016
40 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 15/03/2016
41 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 09/03/2016
42 204-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016 04/03/2016
43 177-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị giao ban công tác giám định bảo hiểm y tế quý I năm 2016 23/02/2016
44 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 29/01/2016
45 52-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử 20/01/2016
46 09-2015-TTLT-BCA-BYT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân 18/01/2016
47 507-UBND-VX V/v gia hạn thẻ năm 2016 15/01/2016
48 39-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành Bảo hiểm Xã hội 13/01/2016
49 26-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 11/01/2016
50 1687-BHXH-QLT V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 25/12/2015
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 937/BHXH-QLT

  Tên: V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 605/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 838/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 485/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Số: 595/QĐ-BHXH

  Tên: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ