Văn bản theo chủ đề: Thể loại khác

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 888/QĐ-BHXH 2018 Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 15/07/2018
2 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 14/03/2018
3 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 15/06/2017
4 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18/05/2017
5 255/BHXH-CST V/v báo cáo đối chiếu rà soát thẻ BHYT trùng năm 2015 20/03/2017
6 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 01/03/2017
7 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 25/08/2016
8 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 08/08/2016
9 786-TB-BHXH Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc 29/07/2016
10 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 21/07/2016
11 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 21/07/2016
12 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 28/06/2016
13 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 27/06/2016
14 1891-SLDTBXH-BTXH V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2016 27/06/2016
15 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 27/06/2016
16 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 23/06/2016
17 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 20/06/2016
18 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 13/06/2016
19 345-KH-BHXH Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 04/05/2016
20 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 12/04/2016
21 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 11/04/2016
22 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 10/04/2016
23 3229-UBND-VX V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
24 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
25 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
26 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 05/04/2016
27 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 28/03/2016
28 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/03/2016
29 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 14/03/2016
30 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 14/03/2016
31 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 08/03/2016
32 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 28/01/2016
33 1686-BHXH-VP V/v thiết lập hệ thống viên chức làm đầu mối Kiểm soát TTHC 23/12/2015
34 1609-BHXH-QLT V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN 10/12/2015
35 1296-BHXH-CST V/v hướng dẫn thực hiện chuyển, nhận dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bảo lưu 22/10/2015
36 1281-CTPH-BHXH-CTHADS Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội và Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự 20/10/2015
37 494-GM-UBND UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2015-2020 19/10/2015
38 1241-HDLN-BHXH-SYT-SLDTBXH-STC Hướng dẫn thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế 15/10/2015
39 3624-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 22/09/2015
40 1104-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BHXH 14/09/2015
41 1075-BHXH-VP V/v rà soát thủ tục hành chính 02/09/2015
42 991-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công nghệ thông tin 25/08/2015
43 58-2014-QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 06/07/2015
44 46-2014-QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 06/07/2015
45 38-2012-QH13 Luật Việc làm. 06/07/2015
46 10-2012-QH13 Bộ Luật lao động 06/07/2015
47 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế 29/04/2011
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN