Văn bản theo chủ đề: Thể loại khác

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 33/BHXH-CNTT Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 07/01/2019
2 DMCTL Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 31/12/2018
3 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 14/03/2018
4 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 15/06/2017
5 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18/05/2017
6 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 01/03/2017
7 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 25/08/2016
8 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 08/08/2016
9 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 21/07/2016
10 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 21/07/2016
11 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 28/06/2016
12 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 27/06/2016
13 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 27/06/2016
14 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 23/06/2016
15 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 20/06/2016
16 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 13/06/2016
17 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 12/04/2016
18 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 11/04/2016
19 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 10/04/2016
20 3229-UBND-VX V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
21 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
22 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
23 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 05/04/2016
24 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 28/03/2016
25 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/03/2016
26 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 14/03/2016
27 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 14/03/2016
28 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 08/03/2016
29 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 28/01/2016
30 1686-BHXH-VP V/v thiết lập hệ thống viên chức làm đầu mối Kiểm soát TTHC 23/12/2015
31 1609-BHXH-QLT V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN 10/12/2015
32 494-GM-UBND UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2015-2020 19/10/2015
33 1241-HDLN-BHXH-SYT-SLDTBXH-STC Hướng dẫn thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế 15/10/2015
34 3624-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 22/09/2015
35 58-2014-QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 06/07/2015
36 46-2014-QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 06/07/2015
37 38-2012-QH13 Luật Việc làm. 06/07/2015
38 10-2012-QH13 Bộ Luật lao động 06/07/2015
39 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế 29/04/2011
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN