Văn bản theo lĩnh vực: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 595/QĐ-BHXH 13/04/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
2 255/BHXH-CST 20/03/2017 V/v báo cáo đối chiếu rà soát thẻ BHYT trùng năm 2015
3 185/BHXH-CST 27/02/2017 V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
4 669-BHXH-QLT 27/06/2016 V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016
5 1891-SLDTBXH-BTXH 27/06/2016 V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2016
6 219-BHXH-QLT 08/03/2016 V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016
7 52-GM-BHXH 19/01/2016 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử
8 09-2015-TTLT-BCA-BYT-BTC 17/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
9 507-UBND-VX 14/01/2016 V/v gia hạn thẻ năm 2016
10 1630-HDLNSYT-BHXH 17/12/2015 V/v hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016
11 1296-BHXH-CST 22/10/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chuyển, nhận dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bảo lưu
12 1161-BHXH-QLT 21/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 1522/QCPH-CA-BHXH

  Tên: Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • Số: 2823/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018

 • Số: 1704/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018

 • Số: 1335/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

 • Số: 937/BHXH-QLT

  Tên: V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN