Văn bản theo lĩnh vực: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 900/BHXH-QLT 03/08/2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH
2 888/QĐ-BHXH 2018 16/07/2018 Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
3 595/QĐ-BHXH 14/04/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
4 255/BHXH-CST 21/03/2017 V/v báo cáo đối chiếu rà soát thẻ BHYT trùng năm 2015
5 185/BHXH-CST 28/02/2017 V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
6 669-BHXH-QLT 28/06/2016 V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016
7 1891-SLDTBXH-BTXH 28/06/2016 V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2016
8 219-BHXH-QLT 09/03/2016 V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016
9 52-GM-BHXH 20/01/2016 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử
10 09-2015-TTLT-BCA-BYT-BTC 18/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
11 507-UBND-VX 15/01/2016 V/v gia hạn thẻ năm 2016
12 1630-HDLNSYT-BHXH 18/12/2015 V/v hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016
13 1296-BHXH-CST 23/10/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chuyển, nhận dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bảo lưu
14 1161-BHXH-QLT 22/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN