Văn bản theo lĩnh vực: Chế độ chính sách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 166/QĐ-BHXH 30/01/2019 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
2 33/BHXH-CNTT 07/01/2019 Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
3 DMCTL 31/12/2018 Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4 1161-BHXH-QLT 21/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
5 978-BHXH-CDBHXH 18/08/2015 V/v báo cáo tình hình cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019