Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ Thông tin

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 667-BHXH-CNTT 27/06/2016 V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT
2 388-BHXH-CNTT 06/04/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
3 1574-BHXH-CNTT 07/12/2015 V/v triển khai ứng dụng phần mềm Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0
4 1161-BHXH-QLT 22/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa