Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ Thông tin

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 667-BHXH-CNTT 28/06/2016 V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT
2 388-BHXH-CNTT 07/04/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
3 1574-BHXH-CNTT 08/12/2015 V/v triển khai ứng dụng phần mềm Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0
4 1161-BHXH-QLT 22/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN