Văn bản theo lĩnh vực: Giám định BHYT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2823/HDLN/SYT-BHXH 05/12/2017 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
2 1704/BHXH-GĐBHYT 04/12/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018
3 1335/BHXH-GĐBHYT 14/11/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018
4 1397/BHXH-GDBHYT 13/12/2016 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017
5 1288/BHXH-GDBHYT 24/11/2016 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017
6 1416/HDLNSYT-BHXH 16/12/2016 Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
7 822-BHXH-CNTT 09/08/2016 V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
8 52-GM-BHXH 20/01/2016 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử
9 1273-BHXH-GDBHYT 19/10/2015 V/v mã hóa danh mục thuốc, DVKT phục vụ giám định điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 1522/QCPH-CA-BHXH

  Tên: Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • Số: 2823/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018