Văn bản theo lĩnh vực: Giám định BHYT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2823/HDLN/SYT-BHXH 05/12/2017 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
2 1704/BHXH-GĐBHYT 04/12/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018
3 1335/BHXH-GĐBHYT 14/11/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018
4 1397/BHXH-GDBHYT 13/12/2016 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017
5 1288/BHXH-GDBHYT 24/11/2016 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017
6 1416/HDLNSYT-BHXH 16/12/2016 Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
7 822-BHXH-CNTT 09/08/2016 V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
8 52-GM-BHXH 20/01/2016 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử
9 1273-BHXH-GDBHYT 19/10/2015 V/v mã hóa danh mục thuốc, DVKT phục vụ giám định điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN