Văn bản theo lĩnh vực: Giám định BHYT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 33/BHXH-CNTT 07/01/2019 Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2 3476/HDLN/SYT-BHXH 19/12/2018 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
3 2823/HDLN/SYT-BHXH 04/12/2017 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
4 1704/BHXH-GĐBHYT 03/12/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018
5 1335/BHXH-GĐBHYT 13/11/2017 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018
6 1397/BHXH-GDBHYT 12/12/2016 V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017
7 1288/BHXH-GDBHYT 23/11/2016 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017
8 1416/HDLNSYT-BHXH 15/12/2016 Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
9 822-BHXH-CNTT 08/08/2016 V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
10 1273-BHXH-GDBHYT 18/10/2015 V/v mã hóa danh mục thuốc, DVKT phục vụ giám định điện tử
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa