Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1522/QCPH-CA-BHXH 19/12/2017 Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
2 838/QĐ-BHXH 28/05/2017 Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
3 465-GM-UBND 25/08/2016 Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH
4 741-GM-BHXH 21/07/2016 Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt
5 265-GM-BHXH 20/06/2016 Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT
6 407-GM-BHXH 10/04/2016 Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt
7 204-GM-BHXH 03/03/2016 Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016
8 26-GM-BHXH 10/01/2016 V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015
9 1689-GM-BHXH 24/12/2015 Giấy mời hội nghị tổng kết công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 và hướng dẫn ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn năm 2016
10 1686-BHXH-VP 23/12/2015 V/v thiết lập hệ thống viên chức làm đầu mối Kiểm soát TTHC
11 1562-GM-BHXH 01/12/2015 Giấy mời hội nghị giao ban và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện ngay trong tháng 12
12 3624-BHXH-CSXH 22/09/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
13 993-BHXH-QLT 25/08/2015 V/v phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng nhanh tỷ lệ dân số tham gia BHYT
14 930-BHXH-TCCB 05/08/2015 V/v khen thưởng thành tích thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên
15 25/2008/QH12 29/04/2011 Luật bảo hiểm y tế
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa