Văn bản theo lĩnh vực: Thu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 739/BHXH-QLT 25/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
2 738/BHXH-QLT 25/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
3 91/QĐ-BHXH 15/03/2018 Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN
4 937/BHXH-QLT 29/08/2017 V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
5 595/QĐ-BHXH 14/04/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
6 605/BHXH-QLT 16/06/2017 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
7 485/BHXH-QLT 19/05/2017 V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
8 194/BHXH-QLT 02/03/2017 V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017
9 1485/BHXH-QLT 31/12/2016 V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017
10 1161/BHXH-QLT 01/11/2016 V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT
11 1160/BHXH-QLT 01/11/2016 V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động
12 957-BHXH-QLT 12/09/2016 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
13 743-BHXH-CNTT 22/07/2016 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
14 670-BHXH-CNTT 29/06/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT
15 604-BHXH-QLT 14/06/2016 V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
16 415-BHXH-QLT 13/04/2016 V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu
17 404-BHXH-QLT 11/04/2016 V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
18 3229-UBND-VX 08/04/2016 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
19 1038-BHXH-BT 29/03/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
20 267-BHXH-QLT 17/03/2016 V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
21 857-BHXH-BT 15/03/2016 V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
22 123-BHXH-QLT 29/01/2016 V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
23 52-GM-BHXH 20/01/2016 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử
24 1687-BHXH-QLT 25/12/2015 V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015
25 1674-BHXH-QLT 24/12/2015 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
26 1626-BHXH-BDTH 14/12/2015 V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
27 1609-BHXH-QLT 11/12/2015 V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN
28 1582-BHXH-QLT 10/12/2015 V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng
29 1502-HXH-VP 24/11/2015 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
30 959-QD-BHXH 12/11/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế
31 1393-GM-BHXH 03/11/2015 Giấy mời Hội nghị tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
32 1384-TB-BHXH 03/11/2015 Thông báo phân công chỉ đạo thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
33 494-GM-UBND 20/10/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2015-2020
34 1241-HDLN-BHXH-SYT-SLDTBXH-STC 16/10/2015 Hướng dẫn thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế
35 1240-BHXH-CNTT 13/10/2015 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện giao dịch điện tử
36 1161-BHXH-QLT 22/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
37 521-QD-BHXH 15/09/2015 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử
38 1107-BHXH-QLT 14/09/2015 V/v thực hiện giao dịch điện tử
39 982-BHXH-QLT 25/08/2015 V/v chấn chỉnh hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT
40 918-BHXH-QLT 18/08/2015 V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT
41 909-BHXH-QLT 18/08/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch khởi kiện
42 963-BHXH-QLT 08/08/2015 V/v hướng dẫn thu Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 1522/QCPH-CA-BHXH

  Tên: Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • Số: 2823/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018