Văn bản theo lĩnh vực: Thu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 714/BHXH-QLT 25/06/2019 V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS
2 900/BHXH-QLT 02/08/2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH
3 739/BHXH-QLT 24/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
4 738/BHXH-QLT 24/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
5 91/QĐ-BHXH 14/03/2018 Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN
6 937/BHXH-QLT 28/08/2017 V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
7 595/QĐ-BHXH 13/04/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
8 605/BHXH-QLT 15/06/2017 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
9 485/BHXH-QLT 18/05/2017 V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
10 194/BHXH-QLT 01/03/2017 V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017
11 1485/BHXH-QLT 30/12/2016 V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017
12 1161/BHXH-QLT 31/10/2016 V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT
13 1160/BHXH-QLT 31/10/2016 V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động
14 957-BHXH-QLT 12/09/2016 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
15 743-BHXH-CNTT 21/07/2016 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
16 670-BHXH-CNTT 28/06/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT
17 604-BHXH-QLT 13/06/2016 V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
18 415-BHXH-QLT 12/04/2016 V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu
19 404-BHXH-QLT 10/04/2016 V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
20 3229-UBND-VX 07/04/2016 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
21 1038-BHXH-BT 28/03/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
22 267-BHXH-QLT 16/03/2016 V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
23 857-BHXH-BT 14/03/2016 V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
24 123-BHXH-QLT 28/01/2016 V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
25 1687-BHXH-QLT 24/12/2015 V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015
26 1674-BHXH-QLT 23/12/2015 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
27 1626-BHXH-BDTH 13/12/2015 V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
28 1609-BHXH-QLT 10/12/2015 V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN
29 1582-BHXH-QLT 09/12/2015 V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng
30 1502-HXH-VP 23/11/2015 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
31 959-QD-BHXH 11/11/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế
32 1384-TB-BHXH 02/11/2015 Thông báo phân công chỉ đạo thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
33 494-GM-UBND 19/10/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2015-2020
34 1241-HDLN-BHXH-SYT-SLDTBXH-STC 15/10/2015 Hướng dẫn thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế
35 1240-BHXH-CNTT 12/10/2015 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện giao dịch điện tử
36 1161-BHXH-QLT 22/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
37 521-QD-BHXH 15/09/2015 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử
38 1107-BHXH-QLT 14/09/2015 V/v thực hiện giao dịch điện tử
39 982-BHXH-QLT 25/08/2015 V/v chấn chỉnh hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT
40 918-BHXH-QLT 18/08/2015 V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT
41 909-BHXH-QLT 18/08/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch khởi kiện
42 963-BHXH-QLT 08/08/2015 V/v hướng dẫn thu Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019