Văn bản theo lĩnh vực: Thu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 900/BHXH-QLT 02/08/2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH
2 739/BHXH-QLT 24/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
3 738/BHXH-QLT 24/06/2018 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
4 91/QĐ-BHXH 14/03/2018 Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN
5 937/BHXH-QLT 28/08/2017 V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
6 595/QĐ-BHXH 13/04/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
7 605/BHXH-QLT 15/06/2017 V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
8 485/BHXH-QLT 18/05/2017 V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
9 194/BHXH-QLT 01/03/2017 V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017
10 1485/BHXH-QLT 30/12/2016 V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017
11 1161/BHXH-QLT 31/10/2016 V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT
12 1160/BHXH-QLT 31/10/2016 V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động
13 957-BHXH-QLT 11/09/2016 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
14 743-BHXH-CNTT 21/07/2016 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
15 670-BHXH-CNTT 28/06/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT
16 604-BHXH-QLT 13/06/2016 V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
17 415-BHXH-QLT 12/04/2016 V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu
18 404-BHXH-QLT 10/04/2016 V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
19 3229-UBND-VX 07/04/2016 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
20 1038-BHXH-BT 28/03/2016 V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
21 267-BHXH-QLT 16/03/2016 V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
22 857-BHXH-BT 14/03/2016 V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
23 123-BHXH-QLT 28/01/2016 V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
24 1687-BHXH-QLT 24/12/2015 V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015
25 1674-BHXH-QLT 23/12/2015 V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
26 1626-BHXH-BDTH 13/12/2015 V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
27 1609-BHXH-QLT 10/12/2015 V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN
28 1582-BHXH-QLT 09/12/2015 V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng
29 1502-HXH-VP 23/11/2015 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
30 959-QD-BHXH 11/11/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế
31 1384-TB-BHXH 02/11/2015 Thông báo phân công chỉ đạo thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
32 494-GM-UBND 19/10/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2015-2020
33 1241-HDLN-BHXH-SYT-SLDTBXH-STC 15/10/2015 Hướng dẫn thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế
34 1240-BHXH-CNTT 12/10/2015 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện giao dịch điện tử
35 1161-BHXH-QLT 21/09/2015 V/v tập huấn dịch điện tử
36 521-QD-BHXH 15/09/2015 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử
37 1107-BHXH-QLT 14/09/2015 V/v thực hiện giao dịch điện tử
38 982-BHXH-QLT 25/08/2015 V/v chấn chỉnh hoạt động của các Đại lý thu BHXH, BHYT
39 918-BHXH-QLT 17/08/2015 V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT
40 909-BHXH-QLT 17/08/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch khởi kiện
41 963-BHXH-QLT 08/08/2015 V/v hướng dẫn thu Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN