Văn bản theo lĩnh vực: Tuyên truyền

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 642-BHXH-VP 23/06/2016 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
2 57-KH-BHXH 11/04/2016 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
3 369-BHXH-VP 06/04/2016 V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
4 366-BHXH-VP 05/04/2016 V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
5 217-KH-BHXH 14/03/2016 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh
6 1125-BHXH-VP 18/09/2015 V/v thực hiện Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
7 852-BHXH-VP 17/07/2015 V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN