Văn bản theo lĩnh vực: Tuyên truyền

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 642-BHXH-VP 24/06/2016 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
2 57-KH-BHXH 12/04/2016 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
3 369-BHXH-VP 07/04/2016 V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
4 366-BHXH-VP 06/04/2016 V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
5 217-KH-BHXH 15/03/2016 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh
6 1125-BHXH-VP 18/09/2015 V/v thực hiện Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
7 852-BHXH-VP 17/07/2015 V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN