Giấy mời hội nghị V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế

Số kí hiệu 97-GM-BHXH
Ngày ban hành 23/01/2015
Thể loại Giấy mời
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN