Văn bản theo người ký: Lê Thanh Sinh

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 1522/QCPH-CA-BHXH Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 19/12/2017
2 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 21/07/2016
3 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 21/07/2016
4 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 28/06/2016
5 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 27/06/2016
6 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
7 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/03/2016
8 26-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 10/01/2016
9 1687-BHXH-QLT V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 24/12/2015
10 1674-BHXH-QLT V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 23/12/2015
11 1626-BHXH-BDTH V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 13/12/2015
12 1574-BHXH-CNTT V/v triển khai ứng dụng phần mềm Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0 07/12/2015
13 1384-TB-BHXH Thông báo phân công chỉ đạo thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 02/11/2015
14 521-QD-BHXH Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử 15/09/2015
15 1107-BHXH-QLT V/v thực hiện giao dịch điện tử 14/09/2015
16 993-BHXH-QLT V/v phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng nhanh tỷ lệ dân số tham gia BHYT 25/08/2015
17 930-BHXH-TCCB V/v khen thưởng thành tích thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên 04/08/2015
18 704-BHXH-QLT Phân công chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới về bảo hiểm y tế năm 2015 16/06/2015
19 350-QD-BHXH Quyết định ban hành Quy trình thẩm định tiêu chí xây dựng nông thôn mới về bảo hiểm y tế 16/06/2015
20 623-KH-BHXH Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về bảo hiểm y té năm 2015 16/06/2015
21 362-BHXH-QLT V/v tham gia BHYT theo hộ gia đình 19/04/2015
22 103-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn phần mềm tiếp nhận và kê khai hồ sơ giao dịch điện tử tham gia BHXH, BHYT 25/01/2015
23 06-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 06/01/2015
24 1130-BHXH-PT V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT 19/12/2014
25 1095-GM-BHXH Giấy mời V/v thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet 11/12/2014
26 1079-BHXH-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 875-QĐ/TU 08/12/2014
27 1054-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo BHXH tỉnh 02/12/2014
28 400-QD-BHXH Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 19/06/2014
29 278-QD-BHXH V/v cử viên chức đi học lớp đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2014 13/06/2014
30 230/BHXH-HCTH V/v triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 14/04/2014
31 49/TB-BHXH Thông báo v/v ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với người trúng tuyển viên chức năm 2013 17/01/2014
32 10/BHXH-GM Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 và một số nội dung về công tác cán bộ 07/01/2014
33 833/TB-BHXH Thông báo v/v giới thiệu mẫu dấu mới của 1 09/12/2013
34 820/BHXH-HCTH V/v bàn giao con dấu 02/12/2013
35 695/GM-BHXH 695/GM-BHXH (Giấy mời họp) 25/10/2013
36 648/GM-BHXH Giấy mời Hội nghị giao ban công tác quý III/2013 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2013 08/10/2013
37 632/BHXH-TCCB V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Bảo hiểm Xã hội" 04/10/2013
38 580/BHXH-TCCB V/v phát động đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH,BHYT 19/09/2013
39 562/GM-BHXH Giấy mời họp 05/09/2013
40 535/BHXH-HCTH V/v báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị 27/08/2013
41 276/BHXH-TCCB V/v niêm yết thông tin tuyển dụng viên chức năm 2013 17/05/2013
42 227/QĐ-BHXH Quyết định về việc cử cán bộ quản lý đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2013 (QĐ số 227/QĐ-BHXH) 26/04/2013
43 226/QĐ-BHXH Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2013 26/04/2013
44 139/BHXH-TCCB V/v đăng ký dự học lớp Bồi dưỡng kiếm thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2013 17/03/2013
45 808/BHXH-KHTC V/v hướng dẫn khoá sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 và chuyển sổ kế toán 11/01/2013
46 814/BHXH-TCCB V/v h­ướng dẫn xét tặng hình thức khen thưởng năm 2012 31/12/2012
47 791/BHXH-TCCB V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua năm 2012 23/12/2012
48 696/BHXH-TCCB V/v đăng ký, xây dựng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nuớc 13/11/2012
49 590/BHXH-TCCB V/v phát động đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2012 05/10/2012
50 559/GM-BHXH Giấy mời hội nghị 23/09/2012
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Số: 3476/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH