Văn bản theo người ký: Nguyễn Minh Thảo

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 1172-BHXH-DVT V/v hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT 06/05/2015
2 5390-BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo thông tư số 40/2014/TT-BYT 20/01/2015
3 4996-BHXH-CSYT Công văn 4996/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của luật BHYT sửa đổi, bổ sung 23/12/2014
4 551/BHXH-DVT V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin 06/03/2014
5 5279/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Y tế 29/12/2013
6 5035/BHXH-CSYT V/v sử dụng giấy hẹn khám lại đối với bệnh nhân có thẻ BHYT 25/12/2013
7 4450/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 12/11/2013
8 4378/BHXH-CSYT V/v thực hiện Công văn 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của 6 hướng dẫn vổ sung thực hiện TTLT số 04 12/11/2013
9 3189/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 27/08/2013
10 1564/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BHYT- KHTC ngày 11/4/2013 của 6 27/05/2013
11 5693/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng 17/03/2013
12 716/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 do tác động của giá DVYT mới 05/03/2013
13 3777/BHXH-CSYT V/v thực hiện thông báo kết luận sau kiểm tra 02/10/2012
14 1898/BHXH-CSXH V/v cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH 31/05/2012
15 1800/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT 31/05/2012
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN