Văn bản theo người ký: Nguyễn Văn Tám

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 2823/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 05/12/2017
2 1704/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 04/12/2017
3 1335/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018 14/11/2017
4 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 24/06/2016
5 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 12/04/2016
6 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
7 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 06/04/2016
8 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 15/03/2016
9 1686-BHXH-VP V/v thiết lập hệ thống viên chức làm đầu mối Kiểm soát TTHC 24/12/2015
10 1502-HXH-VP V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 24/11/2015
11 1399-BHXH-TN-TrKQTTHC V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị sử dụng lao động 12/11/2015
12 1125-BHXH-VP V/v thực hiện Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 18/09/2015
13 978-BHXH-CDBHXH V/v báo cáo tình hình cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 18/08/2015
14 852-BHXH-VP V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 17/07/2015
15 728-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2015 23/06/2015
16 667-BHXH-VP V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền 11/06/2015
17 475-BHXH-VP V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT 14/05/2015
18 314-KH-BHXH Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2015 01/04/2015
19 32-BHXH-HCTH V/v hướng dẫn thực hiện tuyên truyền trực quan 12/01/2015
20 02-BHXH-HCTH V/v hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền 06/01/2015
21 975-BHXH-CDBHXH V/v giải quyết trợ cấp tai nạn lao động 12/12/2014
22 1022-BHXH-CDBHXH V/v mẫu, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 12/12/2014
23 1048-GM-BHXH Giấy mời hội nghị tập huấn nghiệp vụ 03/12/2014
24 01/GM-BHXH Giấy mời họp v/v triển khai nhiệm vụ năm 2014 03/01/2014
25 499/BHXH-CĐBHXH V/v đăng ký người sử dụng để tra cứu dữ liệu tại Trung tâm Thông tin 14/08/2013
26 316/BHXH-CDBHXH Công văn 316/BHXH-CDBHXH ngày 29/5/2013 kèm biểu mẫu C70a-HD, hướng dẫn 04/06/2013
27 304/BHXH-CNTT V/v triển khai ứng dụng phần mềm ốm đau thai sản (ODTS) 24/05/2013
28 169/TB-BHXH Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Đại biểu CBVC năm 2013 và Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức và cán bộ 28/03/2013
29 156/GM-BHXH Giấy mời Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức-viên chức năm 2013 22/03/2013
30 144/BHXH-TCCB V/v tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 19/03/2013
31 470/BHXH-TCCB V/v khen thưởng thành tích thực hiện bảo hiểm y tế học học sinh, sinh viên năm học 2011-2012 14/08/2012
32 344/BHXH-TNQLHS V/v báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 11/07/2012
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 2823/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018

 • Số: 1704/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018

 • Số: 1335/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

 • Số: 937/BHXH-QLT

  Tên: V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 605/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN