Văn bản theo cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 166/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/01/2019
2 595/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 14/04/2017
3 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/05/2017
4 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 29/03/2016
5 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 15/03/2016
6 959-QD-BHXH Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế 12/11/2015
7 3624-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 23/09/2015
8 2085-BHXH-BT V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình 16/06/2015
9 1699-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 22/05/2015
10 591-QD-BHXH Quyết định V/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi " Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" 19/05/2015
11 528-QD-BHXH Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 19/05/2015
12 1172-BHXH-DVT V/v hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT 06/05/2015
13 777-BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 27/03/2015
14 5390-BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo thông tư số 40/2014/TT-BYT 20/01/2015
15 5152-BHXH-VP V/v hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, Tết năm 2015 26/12/2014
16 4996-BHXH-CSYT Công văn 4996/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của luật BHYT sửa đổi, bổ sung 23/12/2014
17 3447-BHXH-VP V/v tập huấn phần mềm kế toán VSA 22/09/2014
18 3160-BHXH-CSYT V/v khảo sát, thống kê về Y tế học đường 06/09/2014
19 2987-BHXH-VP V/v thông báo lịch nghỉ ngày Quốc khánh 02/09/2014 25/08/2014
20 551/BHXH-DVT V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin 06/03/2014
21 5279/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Y tế 30/12/2013
22 5035/BHXH-CSYT V/v sử dụng giấy hẹn khám lại đối với bệnh nhân có thẻ BHYT 25/12/2013
23 4450/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 13/11/2013
24 4378/BHXH-CSYT V/v thực hiện Công văn 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của 6 hướng dẫn vổ sung thực hiện TTLT số 04 13/11/2013
25 3189/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 27/08/2013
26 2695/BHXH/CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT 16/07/2013
27 2380/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013 10/07/2013
28 1564/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BHYT- KHTC ngày 11/4/2013 của 6 27/05/2013
29 5693/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng 18/03/2013
30 716/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 do tác động của giá DVYT mới 06/03/2013
31 3777/BHXH-CSYT V/v thực hiện thông báo kết luận sau kiểm tra 03/10/2012
32 86/BHXH-VP V/v Thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của các đơn vị trực thuộc cơ quan 2 31/05/2012
33 1929/BHXH-BT V/v báo cáo số liệu nợ BHXH, BHYT, BHTN 31/05/2012
34 1898/BHXH-CSXH V/v cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH 31/05/2012
35 1895/BHXH-CSXH V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 31/05/2012
36 1800/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT 31/05/2012
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa