Văn bản theo cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 595/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 13/04/2017
2 838/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 28/05/2017
3 1038-BHXH-BT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT 28/03/2016
4 857-BHXH-BT V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 14/03/2016
5 959-QD-BHXH Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế 11/11/2015
6 3624-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 22/09/2015
7 2085-BHXH-BT V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình 16/06/2015
8 1699-BHXH-CSXH V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 22/05/2015
9 591-QD-BHXH Quyết định V/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi " Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" 19/05/2015
10 528-QD-BHXH Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 19/05/2015
11 1172-BHXH-DVT V/v hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT 06/05/2015
12 777-BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 27/03/2015
13 5390-BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo thông tư số 40/2014/TT-BYT 20/01/2015
14 5152-BHXH-VP V/v hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, Tết năm 2015 26/12/2014
15 4996-BHXH-CSYT Công văn 4996/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của luật BHYT sửa đổi, bổ sung 23/12/2014
16 3447-BHXH-VP V/v tập huấn phần mềm kế toán VSA 21/09/2014
17 3160-BHXH-CSYT V/v khảo sát, thống kê về Y tế học đường 05/09/2014
18 2987-BHXH-VP V/v thông báo lịch nghỉ ngày Quốc khánh 02/09/2014 24/08/2014
19 551/BHXH-DVT V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin 06/03/2014
20 5279/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Y tế 29/12/2013
21 5035/BHXH-CSYT V/v sử dụng giấy hẹn khám lại đối với bệnh nhân có thẻ BHYT 25/12/2013
22 4450/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 12/11/2013
23 4378/BHXH-CSYT V/v thực hiện Công văn 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của 6 hướng dẫn vổ sung thực hiện TTLT số 04 12/11/2013
24 3189/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco 27/08/2013
25 2695/BHXH/CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT 16/07/2013
26 2380/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013 09/07/2013
27 1564/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BHYT- KHTC ngày 11/4/2013 của 6 27/05/2013
28 5693/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng 17/03/2013
29 716/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 do tác động của giá DVYT mới 05/03/2013
30 3777/BHXH-CSYT V/v thực hiện thông báo kết luận sau kiểm tra 02/10/2012
31 86/BHXH-VP V/v Thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của các đơn vị trực thuộc cơ quan 2 31/05/2012
32 1929/BHXH-BT V/v báo cáo số liệu nợ BHXH, BHYT, BHTN 31/05/2012
33 1898/BHXH-CSXH V/v cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH 31/05/2012
34 1895/BHXH-CSXH V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 31/05/2012
35 1800/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT 31/05/2012
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 1522/QCPH-CA-BHXH

  Tên: Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • Số: 2823/HDLN/SYT-BHXH

  Tên: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018

 • Số: 1704/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018

 • Số: 1335/BHXH-GĐBHYT

  Tên: V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

 • Số: 937/BHXH-QLT

  Tên: V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN