Văn bản theo cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 900/BHXH-QLT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH 02/08/2018
2 888/QĐ-BHXH 2018 Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 15/07/2018
3 739/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 24/06/2018
4 738/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 24/06/2018
5 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 14/03/2018
6 2823/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 04/12/2017
7 1704/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 03/12/2017
8 1335/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018 13/11/2017
9 937/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 28/08/2017
10 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 15/06/2017
11 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18/05/2017
12 255/BHXH-CST V/v báo cáo đối chiếu rà soát thẻ BHYT trùng năm 2015 20/03/2017
13 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 01/03/2017
14 185/BHXH-CST V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 27/02/2017
15 1485/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 30/12/2016
16 1397/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 12/12/2016
17 1288/BHXH-GDBHYT 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017 23/11/2016
18 1161/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT 31/10/2016
19 1160/BHXH-QLT V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động 31/10/2016
20 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 25/08/2016
21 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 08/08/2016
22 786-TB-BHXH Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc 29/07/2016
23 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 21/07/2016
24 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 21/07/2016
25 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 28/06/2016
26 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 27/06/2016
27 1891-SLDTBXH-BTXH V/v lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2016 27/06/2016
28 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 27/06/2016
29 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 23/06/2016
30 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 20/06/2016
31 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 13/06/2016
32 345-KH-BHXH Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 04/05/2016
33 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 12/04/2016
34 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 11/04/2016
35 407-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt 10/04/2016
36 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 10/04/2016
37 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
38 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 06/04/2016
39 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 05/04/2016
40 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 16/03/2016
41 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 14/03/2016
42 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 08/03/2016
43 204-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016 03/03/2016
44 177-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị giao ban công tác giám định bảo hiểm y tế quý I năm 2016 22/02/2016
45 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 28/01/2016
46 52-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 và tập huấn công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ; sử dụng phần mềm in sổ, thẻ và giao dịch điện tử 19/01/2016
47 39-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành Bảo hiểm Xã hội 12/01/2016
48 26-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 10/01/2016
49 1689-GM-BHXH Giấy mời hội nghị tổng kết công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 và hướng dẫn ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn năm 2016 24/12/2015
50 1687-BHXH-QLT V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 24/12/2015
VĂN BẢN MỚI
 • Số: 900/BHXH-QLT

  Tên: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 888/QĐ-BHXH 2018

  Tên: Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Số: 738/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 739/BHXH-QLT

  Tên: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Số: 91/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN