Văn bản theo cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 DCT ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 14/10/2019
2 714/BHXH-QLT V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS 26/06/2019
3 33/BHXH-CNTT Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 08/01/2019
4 DMCTL Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 01/01/2019
5 900/BHXH-QLT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH 03/08/2018
6 739/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 25/06/2018
7 738/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 25/06/2018
8 91/QĐ-BHXH Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN 15/03/2018
9 2823/HDLN/SYT-BHXH Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 05/12/2017
10 1704/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 04/12/2017
11 1335/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018 14/11/2017
12 937/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/08/2017
13 605/BHXH-QLT V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN 16/06/2017
14 485/BHXH-QLT V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 19/05/2017
15 194/BHXH-QLT V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017 02/03/2017
16 1485/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 31/12/2016
17 1397/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 13/12/2016
18 1288/BHXH-GDBHYT 1288/BHXH-GDBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2017 24/11/2016
19 1161/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT 01/11/2016
20 1160/BHXH-QLT V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động 01/11/2016
21 465-GM-UBND Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH 26/08/2016
22 822-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 09/08/2016
23 741-GM-BHXH Giấy mời hội nghị cán bộ chủ chốt 22/07/2016
24 743-BHXH-CNTT V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT 22/07/2016
25 670-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu HGĐ tham gia BHYT 29/06/2016
26 669-BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016 28/06/2016
27 667-BHXH-CNTT V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT 28/06/2016
28 642-BHXH-VP V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 24/06/2016
29 265-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác tin học trong giám định BHYT và hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT 21/06/2016
30 604-BHXH-QLT V/v báo cáo tình hình thanh toán kinh phí đóng BHYT cho người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 14/06/2016
31 415-BHXH-QLT V/v đánh giá kết quả hoạt động và tập huấn nghiệp vụ Đại lý thu 13/04/2016
32 57-KH-BHXH 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016 12/04/2016
33 407-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt 11/04/2016
34 404-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thu BHXH tự nguyện 11/04/2016
35 369-BHXH-VP V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
36 388-BHXH-CNTT V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 07/04/2016
37 366-BHXH-VP V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 06/04/2016
38 267-BHXH-QLT V/v thực hiện rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 17/03/2016
39 217-KH-BHXH Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh 15/03/2016
40 219-BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016 09/03/2016
41 204-GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2016 04/03/2016
42 123-BHXH-QLT V/v lập danh sách đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non 29/01/2016
43 26-GM-BHXH V/v mời dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 11/01/2016
44 1689-GM-BHXH Giấy mời hội nghị tổng kết công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 và hướng dẫn ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn năm 2016 25/12/2015
45 1687-BHXH-QLT V/v thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 25/12/2015
46 1686-BHXH-VP V/v thiết lập hệ thống viên chức làm đầu mối Kiểm soát TTHC 24/12/2015
47 1674-BHXH-QLT V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 24/12/2015
48 1626-BHXH-BDTH V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 14/12/2015
49 1609-BHXH-QLT V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT,BHTN 11/12/2015
50 1582-BHXH-QLT V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng 10/12/2015
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa