Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: thực trạng và giải pháp

Thứ hai - 05/09/2011 07:50

Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: thực trạng và giải pháp

Theo số liệu thống kê chung, tổng số trẻ em dưới 6 tuổi cả nước năm 2011 là khoảng 10,2 triệu. Như vậy vâ̒n còn khoảng 2 triệu trẻ em chưa có thẻ BHYT. Mặc dù chưa có thẻ nhưng trẻ em vâ̒n được đảm bảo quyền lợi BHYT khi đi khám chư̒a bệnh tại bệnh viện theo quy định của Luật BHYT bằng các loại giấy tờ khác như giấy chứng sinh, giấy khai sinh, thẻ khám chữa bệnh miễn phí hoặc xác nhận của cơ sở y tế.
Kết quả cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi

 Tổng số trẻ em dưới 6 tuổi trên cả nước đa̒ được cấp thẻ BHYT tính đến 30/6/2011 là 8.198.839 trẻ.

 Có 12 đơn vị đa̒ cấp thẻ cho 100% trẻ em trên địa bàn: BḖc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Ti̒nh, Thừa Thiên Huế, Đà NĒ̒ng, Bà Rịa - Vu̒ng Tàu, Long An, An Giang, BHXH Bộ Quốc phòng.

Có 7 địa phương tỷ lệ cấp thẻ cho trẻ em thấp dưới 80% lần lượt là: Hòa Bình 42,46%, Quảng Ninh 54,40%, Trà Vinh 76,15%