Thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc học sinh, sinh viên theo Luật BHYT - Bước đột phá quan trọng trên lộ trình BHYT toàn dân

Thứ hai - 29/08/2011 03:52

Thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc học sinh, sinh viên theo Luật BHYT - Bước đột phá quan trọng trên lộ trình BHYT toàn dân

Luật Giáo dục nước ta đã xác định mục tiêu: –Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sức khỏe tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên (HSSV) trong trường học các cấp. ChĂm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe cho HSSV - những chủ nhân tương lai của đất nước, là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Thực hiện chủ trương đó, từ năm 1994, sau khi chính sách BHYT ra đời hai năm, BHYT học sinh, sinh viên đã được triển khai trên phạm vi cả nước theo hướng dẫn của Liên bộ Giáo dục, Đào tạo và Y tế. BHYT học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chĂm sóc sức khỏe cho HSSV, từ việc chĂm lo sức khỏe ban đầu tại y tế học đường, đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khi rủi ro, ốm đau phải nằm viện. Do mục đích ưu việt, thiết thực, giàu tính nhân Văn, BHYT học sinh, sinh viên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ loại hình BHYT tự nguyện, đã chuyển thành có trách nhiệm, bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHYT từ  01/01/2010.

Cần nhận thức đúng tinh thần của Luật BHYT xác định trách nhiệm tham gia BHYT học sinh, sinh viên là của Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Nhà nước ban hành pháp luật, hỔ trợ mức phí đóng BHYT; Ngành Tài chính chuyển kịp thời kinh phí hỔ trợ theo quy định; UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Luật BHYT trên địa bàn; Ngành Giáo dục, đào tạo quán triệt, chỉ đạo hệ thống giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Luật BHYT; Nhà trường có trách nhiệm thu phí và tổ chức công tác y tế trường học; Ngành y tế tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho HSSV có BHYT; Cơ quan BHXH phát hành thẻ, quản lý quỹ, giám sát chi trả chi phí khám, chữa bệnh và chi cho y tế học đường theo quy định; Các gia đình có con em là học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng góp xây dựng Quỹ BHYT theo luật định...

Sau một năm thực hiện theo Luật BHYT, BHYT học sinh, sinh viên có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định tính đúng đắn trong định hướng phát triển BHYT toàn dân của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Năm học 2010 - 2011, cả nước đã có gần 10,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia. Nếu tính cả số HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thân nhân sĩ quan quân đội, công an khoảng 1,5 triệu em thì số HSSV tham gia BHYT chiếm khoảng 70% số phải tham gia, một kết quả đáng khích lệ trong năm đầu tiên thực hiện. Nhiều địa phương số HSSV tham gia BHYT đã lên tới 80 - 90%. Nhiều trường học 100% các em đã tham gia. Nhờ có nguồn kinh phí từ BHYT học sinh, sinh viên, y tế trường học trong cả nước có điều kiện hoạt động, mang lại những hiệu quả thiết thực. HSSV khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT được đảm bảo quyền lợi theo luật định.

Một năm thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo Luật BHYT cũng đặt ra một số vấn đề cần có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn, đó là: công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh, nhận thức của một số ít nhà trường và phụ huynh còn hạn chế; sự phối hợp của các ngành hữu quan chưa đồng bộ, nhịp nhàng; có nơi, có chỔ trách nhiệm chưa cao, chưa thực sự vào cuộc, thậm chí coi đó là nhiệm vụ của cơ quan BHXH; y tế trường học và công tác khám, chữa bệnh còn có những khó khăn, bất cập...

Thực hiện BHYT bắt buộc HSSV là một bước đột phá quan trọng trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đã được Luật BHYT xác định vào năm 2014. HSSV là đối tượng đông đảo, chiếm gần 20% dân số cả nước, việc thực hiện thành công có ý nghĩa mang tầm chiến lược trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Do vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ngành, các cấp, UBND các địa phương, nhà trường và toàn xã hội.

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định: –Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển… Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình và nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chĂm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý chí làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có Văn hóa, nghĩa tình”. 

Dưới ánh sáng đường lối của Đảng trong thực hiện chiến lược con người, cần Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chắc chắn công tác BHYT học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, thực hiện tốt mục tiêu BHYT toàn dân, vì sự nghiệp An sinh xã hội, đất nước phồn vinh, phát triển bền vững.

Tạp chí BHXH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn