Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội(14/4/2009)

Thứ năm - 30/07/2009 03:27

Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội(14/4/2009)

Tại buổi làm việc diễn ra ngày 13/4/2009 có sự hiện diện của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Đàm Hữu Đắc đã báo cáo với Đoàn Giám sát của Uỷ ban những nét cơ bản về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội trong hai năm 2007 – 2008 với những kết quả sau:
Công tác quản lý Nhà nước về BHXH được Tăng cường trong sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trong quá trình xây dựng các Văn bản hướng dẫn Luật BHXH. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH đã được đẩy mạnh từ Trung ương đến địa phương với nhiều hình thức khác nhau, bước đầu tạo ra sự chuyển biến nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Luật cũng được Tăng cường. - Hoạt động thu có nhiều chuyển biến, việc chi trả các chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ với thủ tục được qui định rõ ràng và đơn giản hơn. - Quỹ BHXH được sử dụng đúng mục đích, đã tham gia hoạt động đầu tư để bảo toàn và phát triển quỹ, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người lao động. - Từng bước đổi mới công tác giải quyết chế độ cho người lao động trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; thực hiện cải cách hành chính. Cơ quan BHXH đã chủ động hơn trong triển khai thực hiện các qui định của pháp luật về BHXH. Bên cạnh những kết quả trên, việc triển khai Luật BHXH thời gian qua cũng còn một số tồn tại, đó là: - Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc còn chậm, trước hết là đối tượng thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ảnh hưởng tới nguồn thu BHXH. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do việc nắm bắt, quản lý đối tượng chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế phối hợp giữa tổ chức BHXH và các cơ quan liên quan. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH tự nguyện tổ chức triển khai còn chậm, chưa đều khắp tại các tỉnh, thành phố. - Trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách cũng xuất hiện một số vướng mắc nhưng việc nghiên cứu, bổ sung, ban hành Văn bản hướng dẫn chưa kịp thời. - Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn hạn hẹp. Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động về chấp hành pháp luật BHXH còn yếu; mức xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực này còn thấp, chưa đủ mạnh để buộc doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật BHXH, Bộ Lao động – TB&XH đề xuất một số giải pháp: - Tiếp tục hoàn thiện các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH theo chương trình, kế hoạch đặt ra. Chủ động đánh giá hệ thống Văn bản chính sách đã ban hành để kịp thời bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt quyền lợi của người lao động. - Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, kể cả về hình thức và nội dung nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về quyền và trách nhiệm trong quá trình thực thi chính sách BHXH, đặc biệt có sự tác động tích cực và hiệu quả đối với khu vực ngoài quốc doanh. - Đẩy mạnh hoạt động thu BHXH trên cơ sở thực hiện một cách có hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý tại từng địa phương để nắm đầy đủ số lượng đơn vị và người lao động phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm mở rộng hơn nữa đối tượng tham gia, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh. Bổ sung chỉ tiêu điều tra số lao động làm công, Ăn lương có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các cuộc điều tra hàng năm về lao động do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm cơ sở cho việc quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo luật định… - Kiện toàn đội ngũ thanh tra chuyên ngành về BHXH từ trung ương tới cơ sở. - Đổi mới và hoàn thiện phương thức hoạt động của hệ thống sự nghiệp cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm cho sự phát triển bền vững trên phạm vi cả nước. - Thực hiện các giải pháp tích cực trong hoạt động đầu tư Tăng trưởng quỹ BHXH. Bộ cũng đưa ra một số kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nhằm thực hiện có kết quả các giải pháp trên, đó là: - Sớm sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 92 về mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động vào quỹ ốm đau và thai sản. - Bổ sung trong Luật Hình sự hành vi của cá nhân người sử dụng lao động khi vi phạm pháp luật BHXH đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm phải được coi là vi phạm hình sự. - Tăng cường công tác giám sát theo chuyên đề như: Hoạt động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, thủ tục giải quyết các chế độ BHXH; tình hình nợ đóng, chậm đóng BHXH và các giải pháp khắc phục; hoạt động đầu tư, Tăng trưởng quỹ. - Đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, cần Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực hiện Luật BHXH tại địa phương, nhất là về việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động của tổ chức BHXH tại địa phương… nhằm kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục./.

Phòng CNTT

Nguồn tin: theo molisa.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn