(BHXH cấp tỉnh thực hiện): Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Thứ tư - 22/07/2015 11:05
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người tham gia BHXH lập hồ sơ theo quy định gửi người SDLĐ để làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, chưa được cấp sổ BHXH thì thực hiện cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH.

Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: Quyết định nâng bậc lương, Quyết định điều động hoặc Quyết định chuyển công tác, Quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương.
- Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tính đến ngày 31/12/1994.
- Quyết định nghỉ chờ việc. 
+ Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có Quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp 1 lần. 
+ Trường hợp đơn vị đã giải thể thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

2. Số lượng hồ sơ:
01 (bộ)

Thời hạn giải quyết
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện
Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện
BHXH tỉnh

Kết quả thực hiện
Sổ BHXH

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu TK1-TS)
- Biểu mẫu số D09a- TS

Yêu cầu, điều kiện
Nộp đủ hồ sơ và kê khai toàn bộ thời gian công tác trước năm 1995 vào tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu TK1-TS)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
- Thông tư số 13/TT-NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn