(BHXH cấp tỉnh thực hiện): Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc

Thứ tư - 22/07/2015 10:59
Trình tự thực hiện
Bộ phận 1 cửa:
- Nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị.
- Kiểm đếm thành phần và số lượng.
- Viết giấy hẹn (Trường hợp hồ sơ đúng, đủ).
- Trả lại cho đơn vị (Trường hợp chưa đúng, đủ).
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Thu và Tổ thẩm định nếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh trước ngày 01/01/2009.
Thẩm định hồ sơ:
- Tiếp nhận hồ sơ các trường hợp điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh trước 01/01/2009.
- Thẩm định hồ sơ.
- Chuyển cho Phòng Thu các trường hợp hợp lệ.
- Các trường hợp không đúng gửi lại cho bộ phận 1 cửa.
Nhập dữ liệu vào chương trình phần mềm
- Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận 1 cửa và Tổ thẩm định.
- Kiểm tra, đối chiếu và nhập nội dung điều chỉnh vào chương trình phần mềm quản lý thu, cấp sổ, thẻ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh với dữ liệu trong chương trình phần mềm quản lý thu, cấp sổ, thẻ.
- Trường hợp dữ liệu đã nhập vào chương trình phần mềm quản lý thu, cấp sổ, thẻ có sai sót thì chuyển lại hồ sơ cho Phòng Thu để kiểm tra, điều chỉnh.
- Trường hợp dữ liệu đã nhập vào chương trình phần mềm quản lý thu, cấp sổ, thẻ khớp đúng:
+ Trình Giám đốc phê duyệt;
+ In nội dung điều chỉnh;
+ Chuyển trả hồ sơ, sổ BHXH và giấy tờ bản chính cho bộ phận 1 cửa.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Sổ BHXH.
- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(mẫu số TK2-TS)
Hồ sơ gửi kèm để chứng minh tại mục IV mẫu TK2-TS:
+ giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh...) để đối chiếu trả lại cho người tham gia sau khi đối chiếu.
+ Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
2. Số lượng hồ sơ:
Một bộ

Thời hạn giải quyết
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện
Cơ quan, đơn vị

Cơ quan thực hiện
BHXH tỉnh

Kết quả thực hiện
Sổ BHXH

Lệ phí
Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số TK2-TS(ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
- Mẫu số D09a- TS(ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ- BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam).

Yêu cầu, điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành Quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn