(BHXH cấp huyện thực hiện): Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Thứ tư - 22/07/2015 02:46
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện nơi cư trú.

Bước 2: BHXH huyện: Tiếp nhận hồ sơ; giải quyết chế độ, chi trả trợ cấp và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi (bản chính);

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực)

;

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực) đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi;

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản của người lao động nữ sinh con hoặc của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB).

Trường hợp lao động nữ sau khi sinh, con chết thì có thêm bản sao có chứng thực Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử của con hoặc bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ (nếu con chết chưa được cấp Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử).

Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, ngoài Sổ BHXH của người mẹ và Giấy chứng sinh hoặc giấy khai snh của con thì có thêm bản chính Sổ BHXH của người cha và bản sao có chứng thực Giấy chứng tử của người mẹ (nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH bắt buộc) hoặc có thêm bản sao có chứng thực Giấy chứng tử của người mẹ và bản chính Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (Mẫu số 11B-HSB, 01 bản chính) nếu chỉ có mẹ tham gia BHXH bắt buộc;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH cấp huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 11B-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi;

- Lao động nữ sinh con, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, đã có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH);

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn