(BHXH cấp tỉnh thực hiện): Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết

Thứ tư - 22/07/2015 13:52
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để:

- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

- Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho BHXH tỉnh, thành phố kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

Bước 3: BHXH tỉnh, thành phố: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định và thực hiện quyết toán và trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:

+ Đối với trường hợp cả cha và mẹ hoặc chỉ có người cha tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy khai sinh của con (bản sao được chứng thực);

* Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao được chứng thực).

- Đối với trường hợp chỉ người mẹ tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ:

* Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy khai sinh của con (bản sao được chứng thực);

* Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao được chứng thực);

* Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (Mẫu số 11A-HSB, 01 bản chính).

- Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu sốC70a-HD,bản chính).

b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu số 11A-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản;

- Mẫu số C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;

- Trường hợp hưởng chế độ theo mức lương của người cha thì người cha phải đang tham gia BHXH và có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi người mẹ sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007;

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH);

- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn