Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Thứ năm - 11/12/2014 22:06
STT NỘI DUNG HỒ SƠ
1 Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao chứng thực);
- Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
- Trong một số trường hợp cần có thêm các giấy tờ sau:
          + Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi nếu còn đi học (bản chính);
          + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, me, vợ hoặc chồng chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (bản chính);
          + Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mẫu số 09B-HSB (bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 
2 Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
      - Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao chứng thực);
      - Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
      - Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mẫu số 09B-HSB (bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 
3 Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do TNLĐ, BNN) Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
      - Sổ BHXH (bản chính);
      - Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (Bản sao chứng thực);
      - Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
    - Đối với trường hợp chết do TNLĐ thì có thêm Biên bản điều tra TNLĐ (bản chính);
      - Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao chứng thực);
     - Đối với trường hợp chết do BNN thì có thêm: Bệnh án điều trị BNN (bản sao chứng thực);
     - Trong một số trường hợp cần có thêm các giấy tờ sau:
          + Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi nếu còn đi học (bản chính);
          + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, me, vợ hoặc chồng chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (bản chính);
          + Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mẫu số 09B-HSB bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 
4 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
      - Sổ BHXH (bản chính);
      - Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao chứng thực);
      - Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
      - Trong một số trường hợp cần có thêm các giấy tờ sau:
          + Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi nếu còn đi học (bản chính);
          + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, me, vợ hoặc chồng chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (bản chính);
          + Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất (Mẫu số 09B-HSB- bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 
5 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
      - Sổ BHXH (bản chính)
      - Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao chứng thực);
      - Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
    - Đối với trường hợp chết do TNLĐ thì có thêm Biên bản điều tra TNLĐ (bản chính);
      - Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao chứng thực);
       - Đối với trường hợp chết do BNN thì có thêm: Bệnh án điều trị BNN bản (sao chứng thực);
     - Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mẫu số 09B-HSB    (bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 
6 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết Lập 01 bộ hồ sơ, gồm:
      - Sổ BHXH (bản chính)
      - Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao chứng thực);
      - Tờ khai của thân nhân người chết mẫu số 09A-HSB (bản chính);
      - Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất mẫu số 09B-HSB (bản chính) với trường hợp nội dung kê khai của thân nhân chưa rõ ràng hoặc nội dung kê khai có biểu hiện không trung thực (do cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh). 

Nguồn tin: Phòng CĐCS - BHXH tỉnh Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc