Để chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống

Thứ hai - 01/07/2013 17:40
Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/3/2013. Có thể nói, thực hiện BHYT toàn dân là một bước đột phá quan trọng, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế, chủ động nguồn tài chính y tế bền vững, để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu Đề án đề ra rất cần một tiếng nói chung của toàn xã hội, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo...Và cũng còn rất nhiều việc mà ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa phải làm. Nhân dịp Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7) năm nay, phóng viên Đài Phát Thanh-Truyền hình tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Hoàng Tiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa xung quanh vấn đề này.
PV phỏng vấn ông Phạm Hoàng Tiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
PV phỏng vấn ông Phạm Hoàng Tiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
       PV: Thưa ông, vừa qua Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tới đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21. Đây có thể nói  là cơ sở quan trọng để thực hiện Đề án tiến tới lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Vậy, xin ông cho biết mục tiêu cơ bản, thực trạng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh hiện nay?. 
 
     Ông Phạm Hoàng Tiến: Chính sách BHYT đã được thực hiện ở nước ta 20 năm và ngày càng khẳng định tầm quan trọng đối với nền an sinh xã hội. Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị đã khẳng định “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là  trụ cột chính của an sinh xã hội”. Luật Bảo hiểm Y tế được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2009, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đồng thời là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hoá quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế thông qua bảo hiểm y tế, xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả. Theo đó, Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với lộ trình cụ thể: “Tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2015 phải đạt được 70% và đến năm 2020 đạt trên 80%. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh. Tăng giá trị gói dịch vụ khám chữa bệnh, có nghĩa là khi người dân đến khám chữa bệnh sẽ không phải trả thêm khoản chi phí nào nữa…”

     Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp với các Sở, ban, ngành nên đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng trên 2,3 triệu người tham gia BHYT (chiếm khoảng 71% dân số trên địa bàn tỉnh), như vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 29% số dân (khoảng 1 triệu người) chưa tham gia BHYT. Phần lớn số người tham gia BHYT tập trung ở nhóm đối tượng được hỗ trợ 100% như: người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội… Trong khi đó, nhóm đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhóm tự nguyện chiếm rất ít, chủ yếu chỉ những người thường xuyên ốm đau hoặc mắc các bệnh mãn tính chi phí cao khi đi khám, chữa bệnh mới mua thẻ BHYT.

     Toàn tỉnh có khoảng 450.000 người thuộc hộ cận nghèo, trong đó có khoảng 100.000 người đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác, còn lại 350.000 người thuộc diện phải tham gia BHYT nhưng mới có 150.000 người tham gia, còn khoảng 200.000 người chưa tham gia BHYT; cả tỉnh có khoảng 580.000 học sinh sinh viên (HSSV) thuộc nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, trong đó có khoảng 180.000 HSSV đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác, còn lại 300.000 HSSV phải tham gia BHYT tại nhà trường nhưng mới có khoảng 200.000 HSSV tham gia, vẫn còn 100.000 HSSV chưa tham. Đối với hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và nhóm đối tượng còn lại trên địa bàn tỉnh còn khoảng trên 650.000 người chưa tham gia BHYT.

     Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: Có ít nhất 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và ít nhất 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%, phát triển đối tượng đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 75% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 85% dân số tham gia BHYT; sử dụng an toàn và đảm bảo cân đối quỹ BHXH trong dài hạn, quản lý, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo cân đối quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     PV: Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra và phấn đấu tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, ông có thể cho biết ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới?.

     Ông Phạm Hoàng Tiến: Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với một lộ trình cụ thể. Chủ đề của Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm nay là: “Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”. Vì thế, để thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân còn rất nhiều việc phải làm.
Đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

     Phối hợp với các ngành xây dựng chỉ tiêu, tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo từng lộ trình từ đây đến năm 2020. Đưa tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

     Tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền để mọi người dân biết, hiểu ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách BHYT, từ đó tự giác tham gia BHYT. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung vào nhóm đối tượng cận nghèo, HSSV, nhóm đối tượng lao động trong các doanh nghiệp…, xây dựng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện đến xã, phường, thị trấn.

     Xác định rõ chỉ tiêu phát triển từng nhóm đối tượng tham gia BHYT, đối với các nhóm đối tượng đã đạt tỉ lệ bao phủ trên 90% thì tiếp tục duy trì tỉ lệ bao phủ. Phối hợp với ngành y tế, cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh “tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”.

     Phối hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ tỉnh đến huyện, chuyển nhanh tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHYT, tất cả “vì sự hài lòng của đối tượng tham gia”.

     Điều quan trọng có tính quyết định là cần phải có sự quan tâm thực sự của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, MTTQ, các đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân thì chính sách BHYT mới thực sự đi vào cuộc sống.
     PV: Xin cảm ơn ông!

PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn