Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Cần có giải pháp mạnh hơn để bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và quyền lợi của người lao động

Thứ hai - 23/06/2014 10:28
Hiện nay, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng với số tiền nợ rất lớn. Do vậy, cần phải có giải pháp mạnh hơn để bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Theo nhiều ĐBQH thì một trong những giải pháp này là tăng thẩm quyền cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thanh tra thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội.

ĐBQH Nguyễn Quang Cường (TP Hải Phòng): Cơ quan bảo hiểm xã hội cần có quyền thanh tra và xử phạt các trường hợp vi phạm luật đóng, hưởng bảo hiểm xã hội

Về chức năng thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tôi đề nghị sửa khoản 3, Điều 21, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như sau: cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền thanh tra và xử phạt các trường hợp vi phạm luật đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Vì thực tế những năm gần đây, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nhưng không được quyền xử phạt nên hiệu quả công tác kiểm tra không cao. Khi kiểm tra phát hiện vi phạm không được xử lý mà kiến nghị cấp có thẩm quyền làm cho vi phạm chưa được xử lý kịp thời.

Mặt khác, từ khi Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành có hiệu lực thi hành từ tháng 1.2007 đến nay, mặc dù thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có rất nhiều cố gắng nhưng do lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều, phạm vi rộng, nên tình trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội như nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ngày một gia tăng. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội trên 11.000 tỷ đồng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, an toàn quỹ bảo hiểm xã hội và chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung vào Bộ Luật hình sự (sửa đổi) đang được Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là tội chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động nhằm ngăn ngừa tình trạng trốn đóng hoặc chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động có xu hướng gia tăng nghiêm trọng hiện nay.

ĐBQH Lê Thành Nhơn (Bình Dương): Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong Tờ trình dự án Luật chưa thuyết phục

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này đã đưa đối tượng hợp đồng lao động dưới 3 tháng vào diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Tôi cho rằng đây là một điều mới và rất nhân đạo. Tuy nhiên trong thực tế tôi thấy rằng việc này rất khó thực hiện, do đó tôi đề nghị Ban soạn thảo cần có giải trình và có phương thức để triển khai phương án này cho có hiệu quả. Vấn đề quan trọng là hiện nay còn trên 5 triệu lao động thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chúng ta chưa thu được.

Tôi đồng tình bổ sung quyền được thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội. Vì bảo hiểm xã hội là một tổ chức tài chính làm nhiệm vụ thu, chi và tăng trưởng quỹ cho hàng mấy chục triệu người lao động. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, không đơn thuần là một tổ chức sự nghiệp. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội được quyền thanh tra.

Về tuổi nghỉ hưu, đã được Bộ luật Lao động quy định và có hiệu lực từ năm 2013 nhưng không hiểu vì sao Ban soạn thảo lại tiếp tục đưa tuổi nghỉ hưu vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tôi nhận thức rằng tuổi nghỉ hưu và tuổi lao động là một. Ở đây Luật Bảo hiểm xã hội chỉ bàn những điều kiện để được nghỉ hưu chứ không bàn đến tuổi nghỉ hưu. Do đó, tôi thấy rằng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong Tờ trình của Ban soạn thảo chưa thuyết phục.

Mặt khác, việc lớn nhất là Ban soạn thảo cần tập trung thu để tăng chi là cái gì thì không nói rõ. Hiện nay còn trên 5 triệu người bằng 1/3 số lao động phải đóng bảo hiểm xã hội trong diện bắt buộc nhưng chưa đóng được. Tôi đề nghị Ban soạn thảo lưu ý và có biện pháp trong Luật này để thu cho đầy đủ. Mặt khác, Ban soạn thảo cũng chưa có khảo sát nào đối với đối tượng lao động chân tay ở các khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hiện nay hàng triệu người lao động ở các ngành dệt may, giày da, thủy sản, cao su, công nhân vệ sinh thì trong 5 năm, 10 năm nữa chưa thể đáp ứng được yêu cầu tăng tuổi làm việc như đề nghị của Ban soạn thảo. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nên xem xét và tạm dừng phương án tăng tuổi đối với người lao động ở trong khu vực này.

ĐBQH Nguyễn Minh Phương (TP Cần Thơ): Tuổi nghỉ hưu phải theo Bộ luật Lao động

Tôi quan tâm nhất là Điều 53, điều kiện hưởng lương hưu. Chắc hẳn QH sẽ chưa ai quên năm 2012 khi bàn về tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động (sửa đổi) rất nhiều lý do đưa ra để bàn bạc, thảo luận và thống nhất tiếp tục giữ nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam nghỉ hưu ở tuổi 60, luật có hiệu lực từ ngày 1.5.2013, nhưng hiện nay vẫn còn một số điều khoản chưa ban hành nghị định, thông tư để thực hiện. Vì lý do đó một số dự thảo Luật trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy này lại đề xuất tuổi nghỉ hưu khác với Bộ luật Lao động.

Đối với Luật Bảo hiểm xã hội, cũng cùng một Ban soạn thảo với Bộ luật Lao động, nhưng khi đưa ra điều kiện hưởng lương hưu của Luật này, Ban soạn thảo đã có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng trong 2 năm qua và những năm tiếp theo các yếu tố về sức khỏe, thể chất, điều kiện và môi trường làm việc của đa số người lao động được cải thiện hoàn toàn hay chưa mà đột ngột tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 tuổi, có nghĩa là nữ phải làm thêm 5 năm, trong khi nam chỉ tiếp tục làm 2 năm? Đối với người lao động nữ ở tuổi 55 ở khu vực thành thị, có thể dễ dàng tìm được thu nhập và tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng đối với khu vực nông thôn và các khu kinh tế, khu công nghiệp thì ở tuổi đó chỉ có thể ở nhà để chăm sóc con cháu vì không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng đều nhắm vào lực lượng trẻ ở nhóm gần 72.000 lao động có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học chưa có việc làm. Hiện nay Đề án vị trí việc làm vẫn chưa hoàn thành, không có chỉ tiêu để tuyển dụng, mà giờ lại tăng tuổi nghỉ hưu thì nhóm trẻ này trông vào đâu, chờ đợi đến bao giờ? Là người được quyền đưa ra chính sách và quyết định chính sách, chúng ta phải hết sức cân nhắc.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội năm 2012, tỷ lệ nghỉ hưu ở tuổi 41 đến 50 tuổi chiếm 30,4%, và nghỉ hưu do giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chiếm 52,3%. Do đó, tôi đề nghị Luật xây dựng cần phù hợp với chính sách của Nhà nước, phải bảo đảm hướng tới phục vụ người lao động ngày càng tốt hơn, và nếu không khéo sẽ đi lệch mục tiêu: thay vì chăm sóc sức khỏe cho người lao động thì lại cố giữ người lao động làm việc. Điều này làm giảm đi quyền lợi của người lao động và hậu quả dẫn tới giảm tuổi thọ của người Việt Nam. Do đó, tôi đề nghị tuổi nghỉ hưu phải theo Bộ luật Lao động. Riêng đối với nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt ở Điều 187 của Bộ luật Lao động, nên kéo dài tuổi hưu không quá 5 năm cho nhóm đối tượng này. Chính phủ cần hướng dẫn thi hành bắt đầu áp dụng từ ngày 1.1.2015 và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cần khảo sát thêm nhóm đối tượng ở Điều 187 chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau 5 năm đánh giá, tổng kết xem xét có đủ các điều kiện để mở rộng tăng tuổi hưu cho các đối tượng khác như dự thảo Luật hay không để tiếp tục trình QH xem xét.

Nguồn tin: Nguồn Đại biểu nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn