Thực hiện các giải pháp để 90% dân số có BHYT: Cần quyết liệt, đồng bộ

Thứ ba - 12/07/2016 10:15
Ngày 3/6/2016, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu năm 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT; đồng thời, giao BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển BHYT.
Thực hiện các giải pháp để 90% dân số có BHYT: Cần quyết liệt, đồng bộ
     Trao đổi với phóng viên Báo BHXH về vấn đề này, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết:

- BHYT là chính sách được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và xác định là một trong những trụ cột chính của an sinh xã hội. Mục tiêu BHYT toàn dân cũng đã được Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI khẳng định. Ngày 28/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phấn đấu trong năm 2016 đạt chỉ tiêu bao phủ 79% dân số và năm 2020 là 90,7%. Đây là lần đầu tiên Chính phủ đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn mức 80% dân số có BHYT theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội đã đặt ra.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, toàn ngành BHXH đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được kết quả trên 76,5% dân số cả nước có BHYT. Ước đến hết tháng 6/2016, tỉ lệ người tham gia đã đạt trên 77% dân số. Trong những tháng cuối năm này, BHXH Việt Nam cũng đang tích cực triển khai để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 78,8% dân số có BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

* Phóng viên: Thưa Tổng Giám đốc, chỉ tiêu bao phủ BHYT được điều chỉnh theo Quyết định 1167/QĐ-TTg sẽ đặt ra những thách thức nào với ngành BHXH trong quá trình triển khai thực hiện?

- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Mục tiêu ít nhất 90% dân số tham gia BHYT chỉ khả thi khi chúng ta đề ra các giải pháp cụ thể, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc tồn tại cả trong cơ chế cũng như tổ chức thực hiện.

Về mặt cơ chế, hiện vẫn còn vướng ở một số nhóm đối tượng. Cụ thể như: Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ xác định các đối tượng đặc biệt khó khăn, đối tượng vùng ven biển hải đảo, các xã bãi ngang ven biển được cấp BHYT. Tuy nhiên, danh sách phê duyệt này mới quy định cho giai đoạn 2013- 2015, sang đến năm 2016 là hết hạn mà chưa có quyết định thay thế, nên thời gian qua người dân ở một số nơi chưa được cấp thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) tuyên truyền các hộ gia đình tham gia BHYT

Nhóm thứ hai là tham gia BHYT theo hộ gia đình. Trong Luật BHYT 2014 đã quy định là 100% thành viên trong hộ gia đình phải tham gia, nhưng không quy định phải tham gia ở cùng thời điểm. Do đó, người dân vẫn quen mua thẻ BHYT theo cá nhân và chủ yếu chỉ tham gia khi có nhu cầu KCB; tỉ lệ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 37%.

Bên cạnh đó, cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nông- lâm- ngư- diêm nghiệp còn hạn hẹp. Nhóm đối tượng này hiện mới được hỗ trợ 30% mức đóng trong khi họ lại không được hưởng mức giảm trừ từ thành viên thứ hai trong gia đình tham gia BHYT như quy định tham gia theo hộ gia đình, kéo theo tỉ lệ tham gia của nhóm này mới đạt trên 4%.

Mặc dù Luật BHYT đã quy định HSSV thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, nhưng đến nay cũng chưa đạt 100%. Khối SV, nhất là SV từ năm thứ 2 trở đi ý thức tự giác tham gia rất hạn chế, trong khi chế tài xử lý lại khó khăn.

Đối với hộ cận nghèo, tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương huy động các nguồn lực tài chính để hỗ trợ tham gia, trước mắt là hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại của các đối tượng thuộc hộ cận nghèo nhưng đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ, nên tỉ lệ tham gia của nhóm này chưa đạt 100%.

Vấn đề cần quan tâm khác là tính tuân thủ pháp luật của NLĐ và của DN rất thấp, nên vẫn còn khoảng gần 50% NLĐ thuộc các DN, nhất là các DN ngoài quốc doanh chưa tham gia BHYT. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng vẫn diễn ra phổ biến.

Bên cạnh đó, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế còn chậm và chưa đảm bảo sự công bằng giữa những người bệnh có thẻ BHYT và người chưa tham gia BHYT, chưa tạo được động lực về mặt tài chính để người dân tham gia BHYT.

Về tổ chức thực hiện, cơ quan BHXH cần được giao quyền chủ động hơn trong việc tham mưu xây dựng chính sách và thiết lập mạng lưới đại lý thu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua thẻ BHYT.

* Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ chính trong phát triển đối tượng, đảm bảo thực hiện BHYT toàn dân cho BHXH Việt Nam. Vậy BHXH Việt Nam sẽ làm gì và có kiến nghị gì để hoàn thành nhiệm vụ này, thưa Tổng Giám đốc?

- Để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng, chúng ta cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, Chính phủ giao BHXH Việt Nam chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, với điều kiện kinh tế- xã hội từng giai đoạn. Cho phép BHXH Việt Nam chủ động mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đại lý thu BHYT. Theo đó, ngoài các đơn vị hiện đang thực hiện chức năng làm đại lý thu BHYT, có thể  huy động các DN, các đơn vị, tổ chức, các cơ sở y tế từ tuyến xã trở lên… tham gia vào mạng lưới đại lý, đảm bảo cho người dân có thể tham gia BHYT một cách thuận lợi nhất.

Về mặt cơ chế tài chính, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế xây dựng lộ trình giá dịch vụ y tế, hướng tới 2 mục tiêu là tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; đảm bảo tính công bằng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ để tạo động lực tham gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam nhấn nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thống thông tin giám định BHYT

Nhóm giải pháp thứ ba rất quan trọng là làm sao huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt và thật sự. Bộ Y tế phải chỉ đạo các Sở Y tế để chỉ đạo các cơ sở KCB nâng cao chất lượng KCB, tạo sự hấp dẫn cho người dân khi tham gia BHYT và KCB BHYT. Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở GD quốc dân, các Sở GD-ĐT đưa ra những tiêu chí để toàn bộ HSSV đều ý thức rằng tham gia BHYT là trách nhiệm công dân của mình. Đồng thời cũng phải có tiêu chí xác định coi đó là một trong những điểm thi đua của nhà trường, đánh giá nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và chăm sóc tốt sức khỏe của HSSV hay không?

Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cần điều chỉnh lại lộ trình BHYT để làm sao đến năm 2020 đảm bảo 100% quân nhân, công an có BHYT.

Bộ LĐ-TB&XH xem xét nghiên cứu xây dựng để có chính sách ổn định lâu dài đối với người thuộc diện ưu đãi, người yếu thế trong xã hội được quan tâm để đảm bảo tính ổn định trong tham gia BHYT của nhóm đối tượng này.

Đối với Bộ Tài chính, nghiên cứu để trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT ở cả 2 khía cạnh: hỗ trợ từ ngân sách cho các nhóm người cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp, đồng thời xây dựng được cơ chế chuyển nguồn NSNN vẫn đang cấp cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT theo đúng tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đưa tỉ lệ tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này. Do vậy, UBND các tỉnh cần ưu tiên nguồn ngân sách địa phương, huy động mọi nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân địa phương mình tham gia BHYT ngoài nguồn ngân sách Trung ương.

Đồng bộ những giải pháp đó thì mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân sẽ sớm hoàn thành.

* Tin học hóa trong KCB và thanh toán BHYT có vai trò quan trọng trong CCHC. Chính phủ đã thể hiện quyết tâm này trong quá trình chỉ đạo điều hành. Với ngành BHXH, quyết tâm chính trị này đã được hiện thực hóa như thế nào, thưa Tổng Giám đốc?

- Đây là yêu cầu về CCHC, đảm bảo sự minh bạch cho cả người dân và BV được thuận lợi hơn. Chính vì thế BHXH Việt Nam thời gian qua rất tích cực phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh để thực hiện.

Thứ nhất, BHXH Việt Nam đã cùng Bộ Y tế xây dựng được bộ danh mục dùng chung, đảm bảo dữ liệu thống nhất giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB. Thứ hai là đã tiến hành xây dựng và vận hành cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam để tải dữ liệu từ các cơ sở KCB về cơ quan BHXH. Thứ ba là đã xây dựng được phần mềm giám định BHYT.

Hoạt động này được thực hiện đồng bộ trên phạm vi cả nước với 63 tỉnh, thành, BHXH công an, quân đội, tới 14.000 cơ sở y tế. BHXH Việt Nam cũng đã “đón” trước, xây dựng quy trình giám định điện tử phù hợp, đảm bảo triển khai ngay khi hệ thống giám định BHYT được vận hành trên toàn quốc.

* Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!

Nguồn tin: Theo baobaohiemxahoi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc