Ngành BHXH thực hiện hiệu quả công tác CCHC: Điểm tựa thành công

Thứ hai - 24/04/2017 04:09
Năm 2016 khép lại với bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn Ngành, nhất là trong công tác cải cách TTHC. Những kết quả ngành BHXH đạt được đã góp phần tạo thuận lợi cho DN và người dân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; giúp các DN yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh… Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017, Báo BHXH đã phỏng vấn Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về những vấn đề liên quan.
Ngành BHXH thực hiện hiệu quả công tác CCHC: Điểm tựa thành công

*PV Thưa Tổng Giám đốc, tiếp theo những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 19 các năm 2014, 2015, năm 2016 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; trong đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với ngành BHXH. Tổng Giám đốc có thể cho biết, trong năm qua, ngành BHXH đã làm gì để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng này?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Hiện nay, cả nước có 75,9 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 81,7% dân số), 12,9 triệu người tham gia BHXH, 11 triệu người tham gia BH thất nghiệp, khoảng 3 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng. Qua những con số đó, chúng ta có thể thấy rằng, khối lượng công việc của ngành BHXH là rất lớn, áp lực ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi toàn Ngành phải hết sức nỗ lực, nhất là phải huy động được sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân cũng như các cơ quan, đơn vị, DN, thời gian qua, BHXH Việt Nam luôn coi trọng công tác CCHC, mà trọng tâm là cải cách TTHC, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, riêng trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục; giảm 56% số lượng hồ sơ; giảm 82% các chỉ tiêu trên tờ khai, mẫu biểu; giảm 78% quy trình, thao tác nghiệp vụ. Các TTHC được công bố kịp thời, công khai, minh bạch để người dân biết và thực hiện.

Đến năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung rà soát bộ TTHC của Ngành, trong đó trọng tâm là rà soát các thủ tục liên quan đến việc giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trên cơ sở đó, đã cắt giảm thêm 1 thủ tục (từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục); giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện…

Cũng trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với nhiều bộ, ngành, tổ chức khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện cải cách TTHC về thu nộp và chi trả BHXH tại một số tỉnh, thành phố. Qua khảo sát, chúng ta đã nhận được những đóng góp, phản hồi tích cực từ phía các đơn vị SDLĐ và NLĐ đối với những cải cách của ngành BHXH.

 * Theo đánh giá của nhiều đơn vị SDLĐ, DN và người dân, việc giao dịch với cơ quan BHXH ngày càng thuận lợi hơn; chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; thời gian giải quyết nhanh, kịp thời và nhất là luôn đảm bảo đúng, đủ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Là người đứng đầu ngành BHXH, Tổng Giám đốc có suy nghĩ như thế nào về những đánh giá đó?

- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Xét về ý thức, phải nói rằng, ngành BHXH đã rất nỗ lực, quyết tâm. Điều đó đã thể hiện rõ qua việc Ngành chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân để cùng với ngành BHXH vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Về tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương tích cực thực hiện tốt chủ trương liên quan đến công tác CCHC. Đơn cử như trong thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được ngành BHXH triển khai có hiệu quả như: Đã giảm thời gian giao dịch trong lĩnh vực đóng BHXH theo đúng lộ trình; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thực hiện nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các đơn vị SDLĐ thực hiện như giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính; mở rộng hình thức chi trả qua bưu điện…

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế xây dựng bộ chỉ tiêu danh mục đầu ra dữ liệu KCB BHYT, bộ mã danh mục dùng chung đối với thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật, phục vụ hiệu quả cho công tác giám định BHYT theo hướng liên thông giữa các tuyến KCB. Hiện nay, Ngành cũng đang tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng để triển khai các phần mềm nghiệp vụ và đầu tư xây dựng hệ thống cấp số định danh cho mọi đối tượng tham gia BHYT…

Bên cạnh những kết quả cụ thể đó, điều quan trọng là đội ngũ CBCCVC trong Ngành đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ. Điều đó đã nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, đơn vị, NLĐ và người dân.

*BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực đóng BHXH, BHYT và Hệ thống thông tin giám định BHYT. Những hệ thống này sẽ đóng vai trò như thế nào trong công tác CCHC của Ngành, thưa Tổng Giám đốc?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Có thể thấy rõ hiệu quả mà 2 hệ thống này mang lại. Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực đóng BHXH đến nay đã cơ bản hoạt động ổn định, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và tiết kiệm chi phí cho các DN, cơ quan, đơn vị khi thực hiện giao dịch, chất lượng giải quyết các TTHC được nâng cao.

Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giám định BHYT cũng đã được triển khai quyết liệt. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã chính thức vận hành. Hiện nay, hơn 12.000 cơ sở y tế (trừ những cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa không có điện lưới, internet) đã thực hiện giao dịch và chuyển dữ liệu trực tiếp lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Hiện nay, ngành BHXH đang phục vụ hơn 75 triệu người tham gia BHYT. Với tần suất KCB khoảng 140 triệu lượt người/năm thì việc giám định BHYT điện tử thực sự mang lại hiệu quả rất lớn. Bởi, nếu một bộ hồ sơ bớt đi được một chữ ký, nghĩa là cả nước sẽ bớt được 140 triệu chữ ký/năm; nếu một bộ hồ sơ bớt đi được một dòng viết cũng có nghĩa cả nước sẽ bớt được 140 triệu dòng viết/năm… Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT sẽ giúp ngành BHXH kiểm soát được chặt chẽ từ khâu đầu vào, hồ sơ bệnh án, cho tới quá trình thanh quyết toán được chính xác, giúp đảm bảo đúng đủ quyền lợi cho người bệnh.

Hai hệ thống này không chỉ tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, người dân, mà còn giúp ngành BHXH tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiết kiệm được hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Quỹ thời gian tiết kiệm được sẽ giúp Ngành điều phối lại nhân sự và công việc phù hợp. Từ đó, giúp các cán bộ trong Ngành vừa có thời gian trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, vừa thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

 * Có thể nói, những kết quả mà Ngành đã đạt được là rất tích cực. Tổng Giám đốc có thể cho biết, trong thời gian tới, những điều đó sẽ tiếp tục được phát huy như thế nào?

 - Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Chúng ta không được phép tự mãn với những kết quả đạt được. Nhiệm vụ của ngành BHXH là phục vụ, nên toàn thể CBCCVC vẫn phải tiếp tục nỗ lực hết mình để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ; phải luôn coi những kết quả đạt được trong thời gian qua chỉ là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên thực tế, chỉ cần một chút lơ là, chủ quan sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết chế độ chính sách. Do vậy, yêu cầu đặt ra là lãnh đạo BHXH các cấp phải luôn quán xuyến, sát sao với công việc; phải nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tinh thần thái độ của anh em trong cơ quan để có hướng chỉ đạo kịp thời. Kiên quyết chống các biểu hiện, hình thức xa rời thực tế, chủ quan, duy ý chí. Phải tập trung mọi nguồn lực, từ con người cho đến cơ sở vật chất, để luôn thúc đẩy công việc phát triển theo hướng tích cực.

Về nhiệm vụ cải cách TTHC, toàn Ngành sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu cắt giảm hoặc đơn giản hóa các quy trình, thủ tục để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngành, vừa đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho các DN, cơ quan, đơn vị, cá nhân cũng như đảm bảo đúng, đủ quyền lợi chế độ chính sách cho những người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động của Ngành.

Đặc biệt, trong năm 2017, chặng đầu trong việc xây dựng Quốc gia khởi nghiệp của đất nước, với chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn ngành BHXH sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho mục tiêu chung mà Chính phủ đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng cho các DN mới thành lập trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; tăng cường tiếp cận tuyên truyền, vận động DN thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời, động viên các DN thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ, qua đó ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các ngành liên quan như: Thuế, kế hoạch- đầu tư trao đổi thông tin, hỗ trợ DN rút ngắn thời gian giải quyết các công việc.

Để chuẩn bị cho năm 2017, ngay từ những tháng cuối năm 2016, bên cạnh những công việc đang thực hiện, toàn Ngành đã tập trung chuẩn bị triển khai Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phối hợp với DN bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý; vận động, có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích DN lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý của Ngành; tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm…

Điều tôi muốn nhấn mạnh là về tinh thần phục vụ trong thực thi công vụ. Như chúng ta đã biết, hiện nay, biên chế của Ngành không tăng, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật chưa đầy đủ, luật pháp chưa đồng bộ…, nên khó tránh khỏi những tâm tư, lúng túng, thậm chí còn bức xúc trước áp lực công việc. Vì vậy, lãnh đạo cơ quan BHXH các cấp cần quán triệt tới đội ngũ CBCCVC tinh thần trách nhiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, những người làm công tác BHXH cần phải thấu hiểu lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực tìm cách vượt qua thách thức và phải có những giải pháp căn cơ như: Nâng cao trình độ nghiệp vụ; tin học hóa, hiện đại hóa quản lý; liên thông cơ sở dữ liệu và minh bạch hóa thông tin.

Ngoài ra, để đạt được mục tiêu trên cũng cần phải có sự phối hợp tích cực của các cơ quan, cá nhân có liên quan. Bản thân ngành BHXH đã làm rất quyết liệt và hiệu quả. Tuy nhiên, công việc này cũng đòi hỏi các bộ, ngành liên quan tăng cường hơn nữa sự phối hợp với ngành BHXH.

*Như Tổng Giám đốc đã nói, một trong những yếu tố quan trọng trong công tác cải cách TTHC chính là nguồn nhân lực. Vậy, BHXH Việt Nam đã có giải pháp gì cho vấn đề này, thưa Tổng Giám đốc?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Như tôi đã nói, nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định sự thành bại của mọi công việc. Xác định rõ được vấn đề này, nên trong nhiều năm qua, BHXH Việt Nam luôn coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tinh thần thái độ phục vụ cho đội ngũ CBCCVC trong Ngành. Chúng tôi cũng xác định việc này cần phải được làm thường xuyên, liên tục, nhất là luôn có cơ chế động viên, khen thưởng, khích lệ mọi người cùng hăng say làm việc.

Tuy nhiên, để làm tốt việc này, cũng đòi hỏi một phần ở chính đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, mỗi CBCCVC BHXH phải có tinh thần hăng say, niềm đam mê với công việc và khát khao cống hiến hết mình cho sự nghiệp BHXH, BHYT, phục vụ người dân.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo; với ý thức trách nhiệm cao trước công việc, nhiệm vụ được giao…, trong năm mới 2017 cũng như những năm tiếp theo, đội ngũ CBCCVC ngành BHXH sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế để cùng toàn Ngành hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.          

* Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!

Nguồn tin: baobaohiemxahoi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc