BHXH huyện Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Đông Sơn, Hậu Lộc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thứ sáu - 02/06/2017 16:59
Nhằm triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương, hiện nay BHXH các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các cơ quan liên quan.
          BHXH huyện Thọ Xuân
 
IMG 2964
Ban Dân vận Huyện ủy và BHXH huyện Thọ Xuân đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020
 
     Ngày 31/5, Ban Dân vận Huyện ủy và BHXH huyện Thọ Xuân đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020. Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; giám sát, kiểm tra việc chấp hành về BHXH, BHYT, từ đó nâng cao hiệu quả, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; vận động nhân dân, hộ gia đình ở khu dân cư tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, trong đó cần quan tâm tham gia BHYT theo hộ gia đình; tổ chức giám sát, phản biện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phối hợp thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nội dung của Chương trình, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra đến năm 2020.
 
     BHXH huyện Cẩm Thủy

     Nhằm tuyên truyền, phổ biến luật BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, BHXH huyện Cẩm Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi tuyên truyền trực tiếp cho người lao động. Tại Đội Phúc Lợi thuộc Nông trường Phúc Do, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thanh Hóa, BHXH huyện đã tổ chức tuyên truyền cho người lao động về quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

     BHXH huyện cũng đã phối hợp với UBND xã Cẩm Sơn tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Cẩm Sơn. Hiện nay, toàn  xã Cẩm Sơn có 6.098 khẩu, đến hết quý I/2017 mới đạt 40% dân số tham gia BHYT. Thông qua hội nghị đối thoại nhằm nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BHXH, BHYT, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT.

     BHXH huyện Triệu Sơn

     BHXH huyện Triệu Sơn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với 3 ngành, gồm: Hội Nông dân huyện, Chi cục Thuế và phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện. Mỗi Chương trình phối hợp gồm 3 nội dung, quy định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, thu hồi nợ đóng BHXH. Hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

     Đối với Hội Nông dân huyện phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH, BHYT, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, để hội viên tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

     Đối với Chi cục Thuế xây tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH để phát triển đối tượng BHXH bắt buộc.

    Đối với phòng Lao động - Thương binh & Xã hội phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, giảm nợ đọng BHXH và đối chiếu, chốt số liệu thanh toán tiền đóng BHYT của các đối tượng  do NSNN đóng và hỗ trợ.

     Thông qua các Chương trình phối hợp nhằm tăng cường và phát huy của các ngành trong công tác phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện.

    BHXH huyện Đông Sơn

     Phát huy hiệu quả từ công tác phối hợp, BHXH huyện Đông Sơn thực hiện ký kết Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Hội Phụ nữ huyện. Trong những năm qua, công tác phối hợp liên ngành trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Đông Sơn được triển khai hiệu quả. Các đơn vị tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội đến với người dân, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
                                                        
     BHXH huyện Hậu Lộc

     Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 27-CTPH/BDVTU-BHXH ngày 22/3/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Ngày 31/5, Ban Dân vận Huyện ủy và BHXH huyện đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020.

     Tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp, Ban Dân vận Huyện ủy và BHXH huyện thống nhất cùng phối hợp công tác giai đoạn 2017 -2020, tập trung vào những nội dung sau:

    - Phối hợp phổ biến tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác BHXH, BHYT, BHTN, trọng tâm là tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật BHXH số 58/2014/QH13, Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH 12, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN.

     - Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

     - Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác BHXH, BHYT, BHTN; đề xuất, kiến nghị với chính quyền kịp thời xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

     - Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí tham gia BHYT cho các đối tượng là nông dân, học sinh, người có thu nhập thấp chưa có khả năng tham gia BHYT.
Việc ký kết chương trình phối hợp được 2 đơn vị đánh giá sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời sẽ là cơ sở giúp hai bên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hồ Văn Thành, Trần Trọng Tuất, Hứa Thị Hoa, Nguyễn Văn Phong, Trịnh Văn Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn