BHXH thành phố Thanh Hóa đột phá thực hiện mục tiêu phát triển BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW

Thứ năm - 20/07/2017 14:18
Trong những năm qua, chính sách BHYT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, đến nay diện bao phủ BHYT của thành phố đã đạt trên 81,3 %.
     Có nhiều cơ sở y tế được thành lập, nhiều cơ sở y tế được đầu tư trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, hàng năm đã có hàng trăm ngàn lượt người dân được khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú chăm sóc sức khoẻ, hàng ngàn lượt người được thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, giúp người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân, nhanh chóng ổn định sức khoẻ để lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần chia sẻ gánh nặng cho bản thân và gia đình, nhất là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người hưởng chính sách xã hội.

     Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố và còn chưa đồng đều giữa phường và xã, còn đối tượng chính sách xã hội được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng chậm được tham gia và chưa tham gia như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ cận nghèo…Đặc biệt là thông tin còn sai lệch chưa đồng bộ trong phần mềm quản lý hộ gia đình tham gia BHYT nên khó khăn cho phường, xã và các cơ quan quản lý trong xác định diện bao phủ BHYT và chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Công tác BHYT hộ gia đình trên địa bàn tuy đạt kết quả bước đầu song cũng chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Đến tháng 30/6/2017 toàn thành phố mới có 47.636 người tham gia BHYT theo hộ gia đình,  vẫn còn  25 % dân số chưa có thẻ BHYT mà chủ yếu là hộ gia đình nông dân.

     Từ năm 2012 đến nay, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện BHYT toàn dân. Trong đó, nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT thành phố phấn đấu đến năm 2020 có 80% dân số tham gia BHYT; Quyết định số 11755/QĐ- UBND ngày 21/12/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020 cho các phường, xã; Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015 và chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, thành phố phấn đấu năm 2016 có 76% dân số tham gia BHYT; Quyết định số 8884/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế  giai đoạn 2016 - 2020 cho các phường, xã; Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 vè việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực thi hành từ 01/12/2016 theo đó xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có diện bao phủ BHYT từ 85% dân số trở lên.

     Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra, trước tiên là 2017 thành phố Thanh Hóa phải có trên 85% dân số tham BHYT, BHXH thành phố tập trung một số giải pháp sau:

     Thứ nhất, ttăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện. Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện thì ngành Y tế và ngành BHXH là hai cơ quan chịu trách nhiệm chính. Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

    Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn nhân dân nâng cao ý thức về trách nhiệm, quyền lợi trong việc thực hiện chính sách BHYT. Trong đó, tập trung chú ý một số nội dung cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện BHYT toàn dân trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cấp, các ngành và trong toàn dân; tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế tư nhân, hợp tác xã và nhân dân; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực  hiện chính sách BHYT. Chú trọng hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ở xã, phường, thị trấn; tuyên truyền miệng tại xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố; trên đài truyền thanh, tờ rơi, tờ gấp chuyển đến tận tay đối tượng; thực hiện tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng có trọng tâm, trọng điểm. Tiến hành xây dựng các cụm pano, áp phích ở nơi tập trung đông dân cư, nhiều người qua lại. Bên cạnh đó, cũng tập trung cho đối thoại phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trước hết là tại các xã phấn đấu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

     Thứ ba, nâng cao năng lực quản lý quỹ và chất lượng của hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Đối với ngành BHXH tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thực hiện chính sách BHYT, đảm bảo cấp thẻ BHYT và  giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển đối tượng; tăng cường công tác giám định BHYT; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ.
Đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tăng cường nhân lực, nâng cao y đức phục vụ người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại bệnh viện và các cơ sở KCB, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tang, trang thiết bị phục vụ tại các cơ sở KCB; tăng cường phát triển các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt, xử phạt các đơn vị không thực hiện đúng Luật BHYT.

    Thứ năm, huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển BHYT. Tranh thủ huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu BHYT toàn dân. Đề cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể, xã hội, các cá nhân trong việc huy động nguồn lực với nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho việc phát triển đối tượng tham gia BHYT và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tô Thị Ngọc - BHXH thành phố

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn