BHXH thành phố Thanh Hóa nhiều chuyển biến tích cực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Thứ sáu - 27/04/2018 15:44
Để đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã ban hành chương trình hành động và lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT có hiệu quả. Đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, gắn với thực hiện các chỉ tiêu vể xây dựng Nông thôn mới. Công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tổ chức. Công tác truyền thông bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến với nhân dân và người lao động, nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong việ tham gia thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT.
Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tính đến 31/12/2017, số đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT đều tăng so với năm 2012, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 41.534 người (tăng 18,7%); số người tham gia BHXH thất nghiệp là 38.219 người (tăng 27,3%); số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.128 người (tăng 45,4%); Riêng số người tham gia BHYT là 275.920 người (tăng 35,2%), đạt tỷ lệ bao phủ 87% dân số, vượt 2% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Năm 2017 số thu BHXH, BHYT, BHTN là 755,8 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch giao, tăng  58,6% so với năm 2012. Trong các năm từ 2012 đến 2017 đã xét duyệt và giải quyết cho 72.790 lượt người hưởng các chế độ BHXH, bình quân hàng tháng thực hiện chi trả 130 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, cơ quan BHXH thành phố đã tham mưu, tổ chức và phối hợp các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 1.263 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT và sử dụng quỹ KCB BHYT tại 07 cơ sở KCB BHYT. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi được số nợ chậm nộp của đơn vị với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả, người dân tham gia BHYT được hưởng quyền lợi cao và ngày càng được đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh. Bình quân hằng năm có trên 122 ngàn lượt người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố và được quỹ BHYT chi trả đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và đúng quy định.
     Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện chặt chẽ; công tác cải cách hành chính trong hệ thống BHXH từng bước cải tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

     Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra. Số người tham gia BHXH, BHYT vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố và còn chưa đồng đều giữa phường và xã, còn đối tượng chính sách xã hội được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng chậm được tham gia và chưa tham gia như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ cận nghèo… Tính đến 31/12/2017, toàn thành phố mới có 55.529 người tham gia BHYT theo hộ gia đình, vẫn còn 44.071 (44,2%) dân số chưa có thẻ BHYT mà chủ yếu là hộ gia đình nông thôn. Vẫn còn hơn 2.000 doanh nghiệp sử dụng hàng ngàn lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tính đến 31/12/2017, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 150,476 tỷ đồng, quyền lợi của hàng ngàn người lao động bị ảnh hưởng, nhiều người ốm đau, thai sản, đến tuổi nghỉ hưu không được giải quyết chế độ…

     Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, làm cho các tầng lớp nhân dân, địa phương, đơn vị, các thành phần kinh tế nhận thức sâu sắc nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW, tích cực hưởng ứng, tham gia. Coi đó là giải pháp quan trọng, cơ bản, lâu dài để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với từng người dân trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT và các dịch vụ khám chữa bệnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra đến năm 2020: Trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; Trên 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Trên 90% dân số tham gia BHYT, tiến tới “BHXH cho mọi người lao động và BHYT cho toàn dân”.

Tô Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 300 trong 60 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn