Huyện ủy Hà Trung, Cẩm Thủy, Hậu Lộc: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Thứ sáu - 20/04/2018 20:46
Các địa phương tiếp tục tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020. Nhìn chung, kết quả cho thấy, việc thực hiện nghị quyết này mang lại sự chuyển biến tích cực…
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Huyện ủy Hà Trung
    Ngày 9/4, Huyện ủy Hà Trung sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hà Trung đã đạt được những kết quả quan trọng: Từ năm 2013 đến nay, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm và chỉ đạo sâu sát, đặc biệt Luật BHXH sửa đổi (2014) có hiệu lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia BHXH, nếu như năm 2013 mới có 4.495 người tham gia BHXH và 65.500 người tham gia BHYT, đến nay đã có 10.252 người tham gia BHXH và 87.600 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 76% dân số trên địa bàn huyện tham gia BHYT.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Bí thư Huyện đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, và khẳng định Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành: Phòng LĐ-TB và XH chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện và Hiệp hội doanh nghiệp huyện tổ chức đối thoại, hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật; các địa phương phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đến đông đảo tầng lớp nhân dân nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Yêu cầu các xã đã hoàn thành công tác xây dựng xã nông thôn mới phải tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT trên 85%, các trường học duy trì 100% học sinh tham gia BHYT; các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động để 100% hộ gia đình cận nghèo, 90% hộ làm nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình và trên 80% hộ gia đình tham gia BHYT. Từ năm 2018, Huyện sẽ lấy chỉ tiêu bao phủ BHYT và tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, của cơ quan, đơn vị và của người đứng đầu. Không xét công nhận Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh; không xét khen thưởng đối với các cơ quan, doanh nghiệp nợ BHXH, trốn đóng BHXH… Toàn huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đã đề ra vào năm 2020.

    Huyện ủy Cẩm Thủy
    Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW trên dịa bàn huyện Cẩm Thủy, công tác BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Công tác BHXH, BHYT thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn huyện; chế độ, chính sách về BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo tốt hơn; các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT luôn vượt chỉ tiêu giao. Phấn đấu đến năm 2020 huyện Cẩm Thủy có từ 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN, từ 93,87% dân số tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT trở lên.

     Huyện ủy huyện Hậu Lộc
     Sáng ngày 19/4, Huyện ủy huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Theo báo cáo đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, có nhiều chuyển biến tích cực, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện hằng năm đều tăng. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 10.460 người tham gia BHXH, bằng 11.8% lực lượng lao động, tăng 2.802 người, tương đương 35,8% so với năm 2012, (trong đó, có 449 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 199 người, tương đương 79,6%, so với năm 2012) và có 145.254 người tham gia BHYT, tăng 65.254 người, tương đương 81,2% so với năm 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT tính đến hết năm 2017 đạt 81,5% dân số, vượt 2,5% so với kế hoạch giao của UBND tỉnh; số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho đối tượng được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

     Diện bao phủ BHXH, BHTN còn thấp (BHXH mới đạt 11.8%; BHTN đạt 9,8% lực lượng lao động); tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn tiếp diễn, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể chưa đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là y tế tuyến xã; Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tuy đã được triển khai và phối hợp thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả và hiệu lực còn hạn chế; tình trạng lạm dụng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ phía người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn diễn ra; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT ở một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu rộng, có nơi còn mang tính hình thức.
 
2
Đảng ủy xã đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hậu Lộc
 
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu các Cấp, các Ngành, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT tại địa phương, đơn vị mình, thực hiện tốt các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra từ nay đến năm 2020.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã biểu dương khen thưởng 9 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TWcủa Bộ Chính trị.

Lê Bá Hội, Trịnh Văn Hà, Phạm Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn