UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị giao ban về công tác phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2019

Thứ ba - 19/03/2019 15:13
Ngày 14/03/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT quý I và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019. Đồng chí Trần Thế Lưu, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
     Tham gia hội nghị có sự tham gia của đầy đủ thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT (Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện Quảng Xương); Lãnh đạo và các chuyên viên có liên quan của BHXH huyện, Phòng LĐTB&XH huyện, Bưu điện huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

     Thay mặt BHXH huyện Quảng Xương, đồng chí Đỗ Quang Dũng – Giám đốc đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018, phương hướng giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT năm 2019.

    Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan BHXH huyện, các ngành có liên quan và UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, góp phần xây dựng Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2018. Thời điểm ngày 31/12/2018 có 165.230 người tham gia BHYT ước đạt 85,58% dân số (Trong đó tham gia tại huyện là 143.372 người, ước đạt 74,25%; số người tham gia BHYT ở nơi khác là 21.858 người, ước đạt 11,33%).

    Để triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019, Cơ quan BHXH huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 để giao chỉ tiêu phát triển thẻ BHYT cho UBND các xã, thị trấn; cơ quan BHXH huyện và các ngành chức năng có liên quan đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đến các đơn vị SDLĐ; phối hợp tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, chi KCB BHYT,.. đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tính đến thời điểm 13/3/2019 tổng số người tham gia BHYT nội huyện là 141.063 người, tỷ lệ bao phủ ước đạt 73,06% dân số, giảm 1,2% người so với thời điểm 31/12/2018. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 26/10/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chủ tịch UBND giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ngành có liên quan tích cức phối hợp với  cơ quan BHXH huyện để kịp thời triển khai có hiệu quả, đúng quy định về BHXH, BHYT đối với người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể:
  • Đối với các thành viên Ban chỉ đạo theo danh sách phân công số 01/BCĐ-BHYT ngày 31/10/2018 của UBND huyện có trách nhiệm bám sát cơ sở, địa bàn được phân công để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Định kỳ cuối quý tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tại đơn vị được giao phụ trách báo cáo trực tiếp với Trưởng ban chỉ đạo.
  • Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo thực hiện rà soát lại các nhóm đối tượng tham gia BHYT để xác định số đối tượng còn lại cần phải vận động tham gia BHYT trong năm 2019; xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động các đối tượng tại địa phương mua thẻ BHYT trong từng tháng, quý trong năm 2019; Giao chỉ tiêu vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho các đại lý thu, trưởng các đoàn thể, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên,… phấn đấu duy trì phát triển BHYT được bền vững, hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2019; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại lý thu thực hiện tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện, người thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT.
  • Đối với Giám đốc BHXH huyện: Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị SDLĐ triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt là giao dịch hồ sơ điện tử, chữ ký số; phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm kê khai giao dịch hồ sơ điện tử trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT đồng thời tăng cường việc phối hợp với các ngành có liên quan để kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị SDLĐ. Tích cực tham mưu đề xuất cho UBND huyện thành lập các Đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại các xã thị trấn.
      Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Lưu phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các đồng chí trong Ban chỉ đạo phải thực hiện nhiệm vụ gắn với hiệu quả công việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan phải quan tâm chỉ đạo, kiểm soát cập nhật số liệu người tham gia BHYT theo tháng, cuối từng quý sẽ báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện với Trưởng Ban chỉ đạo để tổng hợp giao ban toàn toàn huyện để kịp thời có biện pháp khắc phục những khó khăn còn tồn tại. UBND các xã, thị trấn phải tích cực triển khai rà soát kịp thời tăng giảm đối tượng nhân khẩu để hoàn  thành cơ sở dữ liệu về thành  viên hộ gia đình; chú trọng vận động  HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư có mức sống khá và trung bình trở lên tham gia BHYT. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể cấp huyện chủ động phối hợp với BHXH huyện để tuyên truyền các quy định của pháp luật nhà nước về BHXH, BHYT đến toàn hội viên, đoàn viên; tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên được tham gia BHYT, đồng thời giao chỉ tiêu vận động người thân và nhân dân tham gia BHYT cho từng đơn vị, tổ chức. Phấn đấu 95% các đoàn viên, hội viên các Hội vận động được tất cả các thành viên trong gia đình tham gia BHYT./.

Đoàn Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn