Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa: 20 năm - hành trình vì mục tiêu an sinh xã hội

Thứ tư - 01/07/2015 17:31
Sáng 30/6, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (15/6/1995 - 15/6/2015). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.
Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng  BHXH tỉnh Thanh Hóa Bức trướng của UBND tỉnh
Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng BHXH tỉnh Thanh Hóa Bức trướng của UBND tỉnh
       Đồng chí Phạm Hoàng Tiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh trình bày báo cáo khái quát kết quả 20 năm xây dựng và phát triển, những dấu mốc quan trọng cũng như những thành tựu đạt được. Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được những bước tiến vững chắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng và phát triển, từ việc chỉ bắt buộc đối với người lao động trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh và lực lượng vũ trang, đến nay được mở rộng đến mọi thành phần kinh tế, BHTN được phát triển mạnh mẽ và BHYT được quy định bắt buộc đối với mọi người dân. Nếu như năm 1995, mới có trên 87.700  lao động tham gia BHXH, đến nay đã có trên 240.000 người; năm 2003 (năm đầu tiên sáp nhập hệ thống BHYT sang ngành BHXH) số người tham gia BHYT mới chỉ có 383.000 người thì đến nay số người tham gia BHYT đã tăng lên gần 2,4 triệu người (trên 70% dân số tham gia BHYT); hơn 202.000 người tham gia BHTN (tăng hơn 126.000 người so với năm 2009 - năm đầu tiên thực hiện chế độ BHTN). Theo đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN không ngừng gia tăng, lũy kế từ năm 1995 đến nay đạt gần 21.622 tỷ đồng, riêng năm 2014, số thu đạt trên 4.314 tỷ đồng, bằng 102,94% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 6 tháng đầu năm 2015 đạt trên 2.133 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch, đã tạo thành một Quỹ tài chính lớn mạnh, từng bước giảm dần gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm phát triển bền vững của Quỹ. Nếu năm 1996, số chi từ ngân sách và số tiền chi từ nguồn Quỹ theo tỷ lệ 97% và 3% thì đến nay tỷ lệ trên là 48% và 52%. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện, bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; bảo đảm chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, từng bước tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

     Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; ứng dụng sâu rộng  công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành, coi đây là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ như thu, cấp sổ thẻ, kế toán, giải quyết chế độ chính sách, chi chế độ ngắn hạn; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đổi mới và triển khai rộng khắp, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
 


 Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi Lễ
       
         Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Bảo hiểm Xã hội tỉnh đạt được: Nhận thức của nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao, số người tham gia ngày càng lớn, diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng tăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân và người lao động, triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) 2014, phấn đấu đạt được các mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra: Hết năm 2015 đạt tỷ lệ trên 75% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 có trên 85% dân số tham gia BHYT, trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và trên 35% lực lượng lao động tham gia BHTN.
 

 
 Đồng chi Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo

     Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa trong 20 năm qua và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Tổng Giám đốc yêu cấu: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo, Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp có tính khả thi cao nhằm mở rộng và tăng nhanh số lao động tham gia, giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT và thực hiện tốt Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ đề ra.
 


Đồng chí Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến
 
    Đồng chí Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã lĩnh hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đồng thời đồng chí cũng khẳng định: Trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ gặp không ít thách thức, tuy nhiên, với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cùng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục cùng với toàn Ngành vững bước vươn lên, phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ đề ra.
 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tặng 
BHXH tỉnh Thanh Hóa Cờ thi đua của UBND tỉnh

    Cũng tại buổi Lễ, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014” và Bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể lãnh đạo và CBVC-NLĐ đơn vị mang dòng chữ “Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, vì an sinh xã hội”.


       Một số hình ảnh lưu niệm:
 


 
 


 
 

 
 

 

N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn