PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ BHXH, BHYT NĂM 2015 - 2016”

Thứ sáu - 29/01/2016 04:30
Ngày 27/01, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016”.
Đ/c Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại buổi Lễ phát động hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016”
Đ/c Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại buổi Lễ phát động hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016”
     Tham dự Lễ Phát động có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía Bảo hiểm Xã hội tỉnh có đồng chí Lê Thanh Sinh Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc; về phía Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Phó Giám đốc. Đặc biệt, Lễ Phát động đã thu hút sự tham gia của gần 100 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí thường trú đóng trên địa bàn tỉnh.

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân, thời gian qua, BHXH Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân và người lao động. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2,6 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, dân số toàn tỉnh tham gia BHYT đạt 76,14%; hàng năm, đã giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho trăm lượt người và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trên 3,2 triệu lượt người theo đúng quy định của pháp luật. Số đối tượng tham gia, số thu, số chi các chế độ BHXH, BHYT hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước; nhận thức của xã hội về chính sách BHXH, BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người dân quan tâm, thực hiện. Thông qua hoạt động hưởng ứng Giải báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành Bảo hiểm Xã hội, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT. Để đạt được mục tiêu có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp, 85% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT, rất cần sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí, nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến với các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, đổi mới cả nội dung và hình thức, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     - Tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, nhằm mở rộng, phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao. 

     - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong việc sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, tránh lãng phí; phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nợ đọng, trốn đóng BHXH.

     - Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đạt mục tiêu thời gian giải quyết thủ tục tham gia BHXH, BHYT còn 45 giờ; ứng dụng CNTT vào hoạt động của ngành theo đúng lộ trình đề ra; trong đó: thực hiện tốt phương thức giao dịch điện tử về BHXH, BHYT; thực hiện kết nối, liên thông  dữ liệu khám chữa bệnh BHYT; giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

     - Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nắm vững các chế độ chính sách BHXH, BHYT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm.

     - Huy động sức mạnh toàn xã hội, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp và tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thôn, bản, đặc biệt tại các xã xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu về BHYT, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

     - Triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII), đồng thời tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
 


Đ/c Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi Lễ

     Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016 là Giải báo chí chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, đây là giải có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hoạt động báo chí mà còn ý nghĩa thiết thực đối với chiến lược an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Trong những năm qua báo chí luôn đóng vai trò là người hướng dẫn, là cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến với nhân dân cả nước, thông qua hoạt động hưởng ứng Giải báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành Bảo hiểm Xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tiếp tục, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

     Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thông qua Thể lệ “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016”: các tác phẩm dự thi phải nêu bật vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và tập thể sử dụng lao động… trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Đề án của Chính phủ về thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Đồng thời, biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; Nêu những gương điển hình của đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật BHXH, Luật BHYT. Bên cạnh đó, phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Phản ánh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức viên chức  và lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là những tấm gương tiêu biểu, những tập thể điển hình, những kinh nghiệm tốt, những sáng kiến hay trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị.

     - Giải Báo chí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với các loại hình báo chí được xét tham dự Giải bao gồm: Báo in (báo, tạp chí), báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình), báo điện tử.

     - Thể loại tác phẩm báo chí bao gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm- giao lưu.

     - Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

     - Tác phẩm tham dự Giải phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao.

     - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành BHXH do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có đủ điều kiện tham dự Giải.

     - Tác phẩm dự Giải phải được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động Giải đến hết ngày 31/10/2016.

     - Tác phẩm phải là sáng tạo lần đầu của chính tác giả, là bản gốc. Nếu sao chép, vi phạm quyền tác giả thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

     - Chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.

     - Mỗi bài viết không quá 2500 từ, cỡ chữ 14 - Times New Roman trên khổ A4 (một tác phẩm không quá 05 kỳ; mỗi kỳ không quá 2500 từ đối với báo in và báo điện tử; không quá 60 phút/kỳ đối với báo nói và báo hình).

     - Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

     - Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, đường dẫn đến tác phẩm (link) và thời gian đăng tải.

     - Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình đều phải gửi đĩa ghi tiếng, ghi hình (USB, CD, VCD, DVD) có lời viết và lời bình, ghi rõ chuyên mục, thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời lượng phát sóng) in trên giấy A4 gửi kèm theo.

    - Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

     - Tác phẩm dự Giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để tuyên truyền.

    - Tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày phát động Giải đến hết ngày 31/10/2016 (tính theo dấu bưu điện).

     - Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

     Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam
     59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Điện thoại: 04.38246530; 04.39351071; 0972.628386
     Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com
     + Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự "Giải báo chí toàn quốc về  BHXH, BHYT năm 2015-2016".
     + Ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả.

Nam Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn