BHXH tỉnh Thanh Hóa tăng cường các hoạt động truyền thông Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

Thứ tư - 27/06/2018 14:33
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 năm nay với chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 707/BHXH-VP ngày 19/6/2018.
Học sinh, sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu chính sách BHYT
Học sinh, sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu chính sách BHYT
     Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 năm nay với chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 707/BHXH-VP ngày 19/6/2018, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm, trong đó triển khai, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, nhất là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân, góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.
 
IMG 2999
 
     Tại BHXH tỉnh

     Công tác truyền thông kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 đã được triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí về kết quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT 06 tháng đầu năm 2018, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự truyền hình đi sâu vào thực tiễn đời sống và mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, phóng sự “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở, yếu tố quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện BHYT toàn dân” và “BHYT toàn dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội” đã tạo được dấu ấn đậm nét khi những giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHYT đã được truyền tải, phổ biến đến nhân dân, người lao động. Bên cạnh đó, chuyên mục “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội” định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đưa tin tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” tại các đơn vị, địa phương;  tập trung tuyên truyền Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội danh gian lận BHYT, trốn đóng BHXH, BHTN và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung phổ biến các chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)...

IMG 3354

IMG 3358
 
     Đặc biệt, BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế thực hiện 02 chương trình game show “Chuyến xe buýt kỳ thú” tại huyện Tĩnh Gia và huyện Thọ Xuân. Chương trình “Chuyến xe buýt kỳ thú” là một chương trình truyền hình mang tính khoa giáo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về BHXH, BHYT dưới hình thức trò chơi truyền hình, chương trình mang tính hấp dẫn, thú vị, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, giúp người chơi và khán giả nắm được những kiến thức, thông tin cơ bản về những quy định, điểm mới về chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

     Theo đó, chuyên trang trên báo Thanh Hóa, báo Văn hóa & Đời sống đã thực hiện với hàng loạt các bài phỏng vấn, viết tin, bài tập trung phản ánh về các vấn đề như: Tình hình thực hiện chính sách BHYT theo tinh thần Nghị Nghị quyết số 21-NQ/TW, BHYT điểm tựa an sinh, tiếp tục tuyên truyền về những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, các quy định về thông tuyến khám chữa bệnh, giá dịch vụ y tế, hướng dẫn người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu oàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các bài viết đã phản ánh được ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong cuộc sống người dân và cộng đồng, những thành tựu nổi bật về thực hiện chính sách BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những khó khăn thách thức và giải pháp để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

IMG 2912
 
     Việc tuyên truyền trực quan được tiến hành khẩn trương theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH, tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, tại rụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và các trục đường, phố chính của huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 đã tạo được hiệu ứng tuyên truyền rõ nét…
         
     Tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố
 
     Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các phòng, ban, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời chú trọng đến các hình thức tuyên truyền từ trực quan đến đối thoại trực tiếp với người dân, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị và nhất là tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn về ý nghĩa của việc tham gia BHYT, tham gia BHYT theo hộ gia đình, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như nhân dân trong việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Hình thức tuyên truyền tư vấn, đối thoại được BHXH các huyện quan tâm, chú trọng, qua các buổi tuyên truyền, mọi thắc mắc về quyền lợi BHXH, BHYT liên quan trực tiếp đến người lao động được giải thích một cách thỏa đáng tại chỗ hoặc ghi nhận để nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, các buổi nói chuyện cũng là dịp giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng, kịp thời quyền lợi cho người lao động, thực hiện đúng các chính sách pháp luật BHXH, BHYT, từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp. Một số BHXH huyện đã tổ chức tọa đàm với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa cũng đã được tổ chức tại một số địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, cơ sở khám chữa bệnh trong việc chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

DSC05823
 
     Việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền theo đúng chủ đề “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở là yếu tố quan trọng góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và thay đổi hành vi trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, có như vậy mới hoàn thành được mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình mà Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
 
     Thông điệp truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018
 - “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thụ hưởng chính sách BHYT”
 - “Khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí khám chữa bệnh”
 - “Tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở vì mục tiêu phát triển bền vững BHYT cho toàn dân”
 - “Tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”
 - “Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình”
 - “Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình”

N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn