Kỷ cương, đoàn kết Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ năm - 02/03/2017 11:33
Ngày 28/02, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2017. Đồng chủ trì hội nghị: Đồng chí Lê Thanh Sinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Đ/c Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo
Đ/c Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo
     Tại hội nghị, 197 đại biểu, đại diện cho 600 cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) trong toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2016; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công khai công tác tài chính năm 2016.

      Năm 2016, việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức đã gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh và sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp Công đoàn từ tỉnh đến huyện, cùng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBVC trong toàn ngành đã vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra; hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC, cải tiến điều kiện làm việc, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích cho CBVC được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các phong trào “Tham gia thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính”, “Nét đẹp văn hóa công sở”, văn nghệ, thể dục thể thao...được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong công tác, góp phần giáo dục tư tưởng, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong CBVC.

     Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ CBVC, công tác phối hợp, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động của Công đoàn cơ quan, cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nâng cáo ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác, đoàn kết, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

    Hội nghị đã Quyết nghị một số chỉ tiêu cụ thể: Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt 77,6% chỉ tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn; giảm tỷ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 2,5%. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán thu, chi BHXH, BHYT và phát triển đối tượng năm 2017. Đảm bảo chỉ tiêu 82,3% tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng...

    Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCC, VC, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2017, nhiệm vụ của ngành hết sức nặng nề, chúng ta phải dồn sức, tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, toàn thể CBCC, VC ngành Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với việc triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh phát động, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: “Kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần đổi mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2017, toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị; xây dựng chỉ tiêu thi đua thiết thực, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể; triển khai phong trào thi đua sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân trong đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động hướng đến thực hiện tốt nhất các nội dung trọng tâm sau:

     - Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ phong trào thi đua của Ngành và BHXH tỉnh tới toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

     - Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

     - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dự toán được giao trong năm 2017, đẩy mạnh phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo lộ trình tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và hoàn thành các chỉ tiêu, dự toán BHXH Việt Nam giao.

     - Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm chế độ chính sách; phòng, chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHTN, BHYT, phấn đấu cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT.

     - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả phần mềm giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh; mã hóa danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật. Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

     - Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHTN, BHYT; tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật  BHXH, BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

     - Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và lao động trung thành, tận tụy, gương mẫu; có ý chí phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tinh thông về kỹ năng nghiệp vụ; có tinh thần thái độ, tác phong giao tiếp ứng xử tốt, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

     - Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT” (2014 - 2020) để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bằng những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để đánh giá hiệu quả việc thực hiện và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và địa phương phát động. Duy trì và đẩy  mạnh các phong trào thi đua do đơn vị phát động.

     - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

    Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội 27 huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với quyết tâm cao.

    Nhân dịp này, Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã công bố các Quyết định thi đua khen thưởng Công đoàn năm 2016; công bố các Quyết định của Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc: Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 39 tập thể và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 585 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016; Tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 138 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 74 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có sáng kiến kinh nghiệm trong năm 2016; Tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân trong phong trào thi đua nước rút, hoàn thành dự toán thu, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2016; Tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng quyết toán quý, năm 2016; Tặng Giấy khen cho 6 đơn vị sử dụng lao động đã có thành tích trong công tác BHXH, BHYT năm 2016.             

N.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn