Thanh Hóa: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2020 có từ 91% dân số trở lên tham gia BHYT

Thứ sáu - 02/02/2018 09:24
Ngày 01/02, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Đồng chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc hội nghị
     Thành phần tham dự hội nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, phòng PA 83, phòng PC 46 Công an tỉnh, BHXH tỉnh và Giám đốc các sở, ngành, MTTQ và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
      Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với công tác an sinh xã hội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Với chủ trương tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động đã được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy và từng bước được thể chế hoá, tập trung chỉ đạo thực hiện, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể cùng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo
Đ/c Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo
     Nhằm triển khai, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU, đồng thời UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 55/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra các mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu phấn đấu và trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành và của UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và ít nhất 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%. Căn cứ tình hình thực tiễn, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2017 tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,3%, năm 2018 là 84,9%, năm 2019 là 87,5% và năm 2020 đạt 91,1%. 

IMG 0274

Đ/c Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

IMG 0282
 
     Kết quả sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống và đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; nhận thức, trách nhiệm, sự chủ động trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể với ngành Bảo hiểm Xã hội trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT có sự chuyển biến tích cực. Chính vì vậy, các chính sách về BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo tốt hơn, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện; các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…qua đó đã tạo nên sức mạnh, động lực để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn, đó là tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị còn cao; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn; quản lý nhà nước về BHXH, BHYT ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

     Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, hàng năm, BHXH tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN do Chính phủ và BHXH Việt Nam giao, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, số người tham gia BHXH 317.432 người, tăng 8,34% so với năm 2016 (trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện 10.901 người), bằng 15,99% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN 263.125 người, tăng 4,58% so với năm 2016, bằng 13,25% lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,47%, vượt 4,17% so với chỉ tiêu của Chính phủ giao.

IMG 0278
Toàn cảnh hội nghị
     Thời gian tới, để phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định của pháp luật, của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời đề cao trách nhiệm của chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND đã có ý kiến chỉ đạo: Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW; bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn tài chính từ ngân sách, nguồn viện trợ, các quỹ từ thiện… để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên, vùng núi, vùng xa trung tâm tham gia các loại hình BHYT phù hợp; khuyến khích người dân tham gia BHYT một cách tự nguyện, thường xuyên, dài hạn, hạn chế tình trạng người bị ốm đau mới mua BHYT; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, nâng cao y đức trong ngành y tế, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; từng bước đầu tư nâng cấp các cơ sở KCB, nhất là tuyến cơ sở; tạo điều kiện để phát triển hệ thống y tế ngoài công lập tham gia KCB BHYT, khắc phục dần tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh; sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, ngăn chặn tình trạng trục lợi, sử dụng quỹ sai mục đích. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có từ 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ 91% dân số trở lên tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Nam Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn