BHXH tỉnh Thanh Hóa: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thứ sáu - 10/11/2017 15:06
Sáng 10/11, BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh và BHXH thành phố; Bí thư cấp ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH 27 huyện, thị xã, thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

     Tại hội nghị, TS. Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH quán triệt đến các đại biểu dự hội nghị những nội dung cơ bản, tầm quan trọng, sự cần thiết của Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam.

     TS Dương Văn Thắng nêu bật những đánh giá cao của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 22 năm qua. Bên cạnh đó, Nghị quyết của Ban Cán sự chỉ ra công tác truyền thông trong toàn Ngành còn có những hạn chế đã dẫn đến hiệu quả mang lại chưa cao, chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cũng như sự quan tâm đầu tư. Công tác nắm bắt dư luận, định hướng chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản biện trước các quan điểm, thông tin, phát ngôn sai trái, lệch lạc về chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế, chưa phát huy vai trò chủ động, tích cực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống… Nhất là thời gian gần đây khi trên mạng xã hội và báo chí có những thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

     Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bhxh, bhyt trong tình hình mới. 

     Nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết 96, theo TS Dương Văn Thắng, đây là lần đầu tiên Ban Cán sự Đảng có một Nghị quyết căn bản, toàn diện, mang tầm chiến lược về công tác truyền thông sau trên 22 năm tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở nước ta.

     Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng đưa ra 03 quan điểm và 02 mục tiêu, 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần đạt được của đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành, được tiến hành chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng truyền thông cho tất cả cán bộ, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội với sự tham gia của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, quan tâm truyền thông mạng xã hội, nắm bắt dư luận xã hội và thông tin phản hồi để có cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, phát triển Trang Thông tin điện tử để phát huy cao nhất hiệu quả truyền thông; quảng bá hình ảnh của Ngành, đơn vị; nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, lề lối, tác phong làm việc, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo đúng quy định. Thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước; khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế và bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành.  

     Sau khi được quán triệu Nghị quyết 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, nhiều cán bộ, đảng viên của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho rằng nghị quyết lần này rất quan trọng, mang tầm chiến lược, kịp thời, sáng suốt; đồng thời các đại biểu kỳ vọng Nghị quyết sẽ sớm được đi vào thực tiễn cuộc sống giúp đối mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nâng cao vị thế của Ngành BHXH.

    Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám nhận định, Nghị quyết lần này có nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến sự phát triển của Ngành, đặc biệt là bàn sâu truyền thông, phản biện thông tin trên mạng xã hội. Lần đầu Ngành có một Nghị quyết nhìn nhận đúng và trúng về công tác truyền thông, là nguồn lực góp phần phát triển Ngành. Nghị quyết 96 thể hiện tư duy đổi mới, nắm bắt kịp thời xu thế thời đại mới. Qua buổi quán triệt Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Văn Tám bày tỏ sự tin tưởng đối với chủ trương của Ban Cán sự Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện quả việc này sẽ khuyến khích và tạo điều kiện phát triển Ngành BHXH đạt được những mục tiêu quan trọng.

     Giám đốc BHXH huyện Yên Định Vũ Nguyên Hiệp cho rằng: đây là việc cấp thiết và rất quan trọng để đổi mới công tác truyền thông của Ngành giai đoạn mới. Sau buổi quán triệt sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí thực hiện Nghị quyết, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị giúp đổi mới tuy duy, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT, đây là vấn đề quyết định đến việc xây dựng hình ảnh của Ngành, giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

    Theo Giám đốc BHXH huyện Thọ Xuân Hồ Văn Thành, Nghi quyết 96 rất cần thiết, kịp thời, phù hợp tình hình mới. Nghị quyết sẽ tạo động lực mạnh mẽ đổi mới công tác truyền thông về BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia, nâng cao uy tín, vị thế của Ngành. Đồng chí Hồ Văn Thành cho biết: sau hội nghị BHXH huyện Thọ Xuân sẽ nhanh chóng quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, đồng thời sẽ thực hiện nhiều phương pháp đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tới người dân, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

    Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Lê Thanh Sinh đề nghị, sau hội nghị các Trường phòng thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tích cực triển khai nghị quyết đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; nâng cao ý thức xây dựng và trách nhiệm trong công tác truyền thông, phát huy vai trò mỗi cá nhân là một “thông tin viên”; kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước; đồng thời đề cao tính phát hiện, phòng ngừa, không để xảy ra sự cố truyền thông trên diện rộng làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Ngành, của cơ quan, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn