BHXH Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Thứ ba - 03/02/2015 10:57
Chiều 29/01/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương; lãnh đạo các ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Bộ Công an...
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     Nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

    Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2014 của Ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh cho biết, năm 2014, tuy nền kinh tế của đất nước đã có chuyển biến tích cực so với năm 2013, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng dần phục hồi, lạm phát được kiểm soát. Nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, tổng cầu tăng chậm; số DN phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động còn lớn đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng của Ngành. Vượt qua những khó khăn nêu trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; với sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và NLĐ, trong năm qua toàn Ngành đã chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác và hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   Công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt kết quả tốt và đặc biệt nổi bật là việc BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp tham gia xây dựng và trình Quốc hội khóa XIII thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi) và Luật BHXH sửa đổi. Đây được coi là dấu mốc lớn trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách về BHXH, BHYT, và về cơ bản, 02 Bộ Luật này đã tạo khung pháp lý nhằm điều chỉnh kịp thời các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong năm, nhiều chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý thực hiện, chính sách BHXH, BHYT cũng đã được BHXH Việt Nam chủ động triển khai ký kết hợp tác với các bộ, ban, ngành, cơ quan đoàn thể.

   Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai quyết liệt, đồng bộ với thủ tục rút gọn, các chỉ tiêu, biểu mẫu được đơn giản hóa; giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet được thực hiện; thời gian giao dịch của các DN trong việc kê khai tham gia BHXH, BHYT được cắt giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 108 giờ/năm; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại tất cả các BHXH trên toàn quốc;... Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, đưa vào sử dụng một số phần mềm quản lý mới; xây dựng được bộ mã dùng chung; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng;...

Nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được BHXH Việt Nam chỉ đạo sâu sát, các địa phương tích cực triển khai, áp dụng. Theo đó, trong năm qua, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 64.866.201 người, tăng 4,8% so với năm 2013; số thu đạt 197.727,7 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền thu lãi phạt chậm đóng của các đơn vị: 458,8 tỷ đồng), đạt 102,3% so với kế hoạch được giao, tăng 20,5% so với năm 2013; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2014 là 7.278,8 tỷ đồng, chiếm 4,09% so với tổng số phải thu.

   Việc giải quyết chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm, toàn Ngành đã giải quyết cho: 8.040.232 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 467.349 lượt người (6,2%) so với năm 2013, đặc biệt, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo một số BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu, giải quyết chế độ cho NLĐ làm việc tại DN gặp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, từ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng quá khích khi phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, các biện pháp khắc phục này của Ngành được NLĐ, chính quyền các cấp đánh giá cao; thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 135 triệu lượt người, tăng 7,4 triệu lượt người (5,8%) so với năm 2013, với số tiền 43.806,9 tỷ đồng. Nhìn chung, chất lượng công tác giám định được nâng lên; công tác tham gia đấu thầu mua thuốc, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong KCB BHYT được triển khai tốt; Quỹ BHYT tiếp tục được cân đối.

   Trong năm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhất là đối với người sử dụng lao động, NLĐ, người dân về pháp luật BHXH, BHYT. Các mô hình tuyên truyền mới đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng. Nhiều chương trình phối hợp tuyên truyền phát huy được hiệu quả như chương trình phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT";...

TKNV 300115 01.JPG

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh báo cáo tại hội nghị
   Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh khẳng định, tuy kết quả hoạt động trong năm của Ngành là khởi sắc nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo mục tiêu Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đặt ra còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng trốn đóng, nợ đọng xảy ra ở nhiều DN, đơn vị sử dụng lao động và diễn ra ở hầu hết các địa phương, hiện tượng "nhờn luật" trong chấp hành Luật BHXH, BHYT đang ngày một phổ biến; tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, vẫn xảy ra ở một số cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là ở các bệnh viện được đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa; quy định về đấu thầu, thanh toán thuốc BHYT còn vướng mắc, giá thuốc chênh lệch giữa các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh; công tác phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế;....

   Tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường công tác tuyên truyền

   Về nhiệm vụ công tác năm 2015, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh, bước sang năm 2015, ngoài việc khắc phục những hạn chế nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2015, cần tập trung triển khai thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, toàn Ngành sẽ tập trung cho các nhiệm vụ như: phối hợp với Bộ Y tế và các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt Luật BHYT sửa đổi, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các ngành chức năng xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Luật BHXH sửa đổi; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, DN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, cấp mã định danh BHXH; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, trong đó tập trung xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn, đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật BHXH sửa đổi, kịp thời triển khai thực hiện ngay trong năm 2016; BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho NLĐ, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương;…
 

TKNV 300115 03.JPG

Ông Kiều Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên truyền, BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
   Các vấn đề còn tồn tại, cơ hội và thách thức trong việc triển khai công tác tuyên truyền khi thời điểm Luật BHYT sửa đổi đi vào cuộc sống và chuẩn bị cho việc Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực vào năm 2016; một số vấn đề vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, và chia sẻ, phổ biến giải pháp khắc phục các vấn đề này; kinh nghiệm thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc đảm bảo quyền lợi cho NLĐ tham gia BHXH, BHYT tại Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương; cũng như thông tin về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quân đội;… cũng đã được đưa ra trao đổi, chia sẻ và thảo luận tại hội nghị.

   Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nói riêng, nhằm động viên cán bộ, CCVC và NLĐ toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao năm 2015, cũng tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành, đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành với chủ đề: "Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, CCVC Ngành BHXH quyết tâm cải cách TTHC, thực hiện tốt quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, phục vụ nhân dân và NLĐ ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015".

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà tập thể, cán bộ, CCVC và NLĐ toàn Ngành đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo thu, chi các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kịp thời, thỏa đáng, nỗ lực giảm số nợ xuống còn trên 7.200 tỷ đồng;… Thứ trưởng, Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT được đề ra tại Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị là hết sức cấp thiết, cần tận lực triển khai trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Theo đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cấp và trao thêm quyền cho Ban Tuyên truyền để có thêm công cụ, vai trò và chức năng triển khai thật hiệu quả việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong việc tham gia, và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

   Thứ trưởng, Tổng Giám đốc chỉ đạo toàn Ngành phải chủ động trong công tác phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Với những vụ việc trục lợi quỹ BHYT lớn, phải mời thanh tra vào cuộc, thậm chí chuyển sang cơ quan công an để khởi tố khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Công tác này phải được thực hiện quyết liệt, không được chủ quan, nhằm tạo tính răn đe, khắc phục tình trạng "nhờn luật" trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT hiện nay. Bên cạnh đó, nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu nộp BHXH xuống còn 49,5 giờ/năm vào cuối năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành phải tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách TTHC, đầu tư và kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin với các phần mềm bổ trợ hoạt động nghiệp vụ có tính liên thông, đơn giản hóa TTHC, thực hiện hiệu quả giao dịch BHXH điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, DN. Đây cũng là biện pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực quản lý của Ngành.

   Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ Chính phủ đặt ra cho Ngành BHXH trong năm 2015 hết sức nặng nề. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2014, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, NLĐ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, CCVC, và NLĐ toàn Ngành sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, và nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong chương trình hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho BHXH Tp. Hà Nội; Huân chương Lao động hạng nhất cho 04 tập thể (BHXH các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Yên Bái, Vĩnh Long); Huân chương Lao động hạng nhì cho 03 cá nhân (gồm: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Nguyên Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam Hoàng Kiến Thiết, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh).
 
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 10 tập thể (gồm Ban Thu- BHXH Việt Nam và BHXH 09 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Nam, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, Trà Vinh, Quảng Bình).
 
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 06 tập thể (gồm BHXH các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Long An, Sóc Trăng).
 
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 14 cá nhân.
 
Thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh đã trao tặng 20 Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 20 tập thể thuộc BHXH Việt Nam.
 
Ngoài ra còn có 129 cá nhân tiêu biểu của Ngành được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng Bằng khen./.
 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TKNV 300115 14.JPG

TKNV 300115 12.JPG

Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua ngành BHXH phát động phong trào thi đua năm 2015

TKNV 300115 02.JPG

Thiếu tướng Hồ Thủy, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

TKNV 300115 04.JPG

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban THCS BHYT, BHXH Việt Nam

TKNV 300115 05.JPG

TKNV 300115 06.JPG

TKNV 300115 08.JPG

TKNV 300115 07.JPG

TKNV 300115 09.JPG

TKNV 300115 10.JPG

TKNV 300115 11.JPG

Lãnh đạo BHXH Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Huân chương độc lập,
Huân chương Lao động và Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Nguồn tin: Theo Website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn