BHXH Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Thứ ba - 19/01/2016 16:41
Sáng 18/01/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các đồng chí ủy viên Hội đồng Quản lý; Lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. 

Tại điểm cầu các địa phương có đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn...

 
HNTT 180116 03.jpg
 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo 
báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2015

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2015 của Ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo cho biết, năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm, cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh,... Mặc dù vậy, vẫn còn một số  khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng như: người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hiểu các quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn;...

Vượt qua những khó khăn nêu trên, toàn Ngành BHXH đã thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và làm tốt công tác phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kết quả đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao về BHXH, BHYT, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác phối hợp với các Bộ, Ngành trong triển khai nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả, nhất là trong việc tổ chức, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH (sửa đổi), bổ sung một số tội danh về BHXH, BHYT vào Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT,...

Năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu thực hiện BHYT  theo Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thu và phát hành thẻ BHYT trong thời gian đầu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT,... Vì vậy, đối tượng tham gia BHYT đã tăng mạnh, đặc biệt là ở một số địa phương trước đây có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Từ chỗ cả nước có 29 địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT dưới 65% dân số thì đến cuối năm 2015 cả nước chỉ còn 04 địa phương có tỷ lệ bao phủ dưới 65% dân số và tỷ lệ bao phủ chung của cả nước đạt 76,52% dân số, vượt 1,52% so với tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được BHXH Việt Nam chỉ đạo sâu sát, các địa phương tích cực triển khai, áp dụng. Theo đó, đến 31/12/2015, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 70,2 triệu người, tăng 6,8% so với năm 2014; tổng số thu là 216.576,9 tỷ đồng, đạt 106,2% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 9,5% so với năm 2014. Số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát ở mức 7.651,6 tỷ đồng, bằng 3,68% so với tổng số phải thu, giảm 1.021,2 tỷ đồng so với năm 2014.

Việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Năm 2015, toàn Ngành giải quyết chế độ BHXH cho hơn 8 triệu lượt người (chưa bao gồm đối tượng do lực lượng vũ trang giải quyết), tăng 11% so với năm 2014; phối hợp giải quyết cho hơn 530 nghìn người hưởng chế độ BHTN, tăng 3% so với năm 2014; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho hơn 130 triệu lượt người, giảm 4,1% so với năm 2014.

Trong năm, được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Ngành nên công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhất là đối với người sử dụng lao động, NLĐ, người dân về pháp luật BHXH, BHYT. Các mô hình tuyên truyền mới đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tập trung chỉ đạo thực hiện, có nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và chỉ đạo của Chính phủ, trong đó nhận thức của công chức, viên chức có nhiều thay đổi tích cực; thủ tục hành chính được đơn giản; thời gian xử lý công việc được cắt giảm; dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT từng bước được thiết lập theo hướng tập trung, đồng bộ; hạ tầng kỹ thuật được bổ sung, nâng cấp,...

 
HNTT 180116 01.jpg

Bên cạnh những kết quả khả quan trên các mặt công tác đạt được trong năm 2015 của Ngành, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục như: Tình trạng lạm dụng quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để; công cụ để giám định, đánh giá việc chỉ định điều trị còn thiếu; việc tham gia đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế vẫn còn hạn chế; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn gặp khó khăn; một số địa phương chưa chủ động, còn chậm và trì trệ trong thực hiện các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT,... gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của Ngành, tạo ra phản ứng không tốt của các cơ quan, đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ngại khó, không chịu đổi mới, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các công việc mới của Ngành.

Tích cực phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Theo báo cáo tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương trình bày nêu rõ, do thực hiện các biện pháp PCTN tại các đơn vị, trong thời gian qua, số vụ tham nhũng và các vụ việc vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính trong toàn Ngành có xu hướng giảm cả về số lượng và quy mô vụ việc. Các hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, gây nhũng nhiễu cho người dân đã cơ bản được khắc phục. Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hoàn thiện về cơ chế, chính sách và tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý đối với các lĩnh vực thu, chi, giải quyết chế độ, chính sách, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT ... vì đây là những lĩnh vực công tác dễ bị lợi dụng, xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng.

 
HNTT 180116 04.jpg
 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2016

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành BHXH cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 trong toàn ngành. Theo đó, chủ đề của phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2016 là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016” tập trung vào những nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua hướng tới thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT với các nội dung thiết thực, giải pháp đồng bộ nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2016; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đồng thời hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động trong năm 2016; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, nêu gương, quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ... Phó Tổng Giám đốc kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

Nỗ lực triển khai hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành BHXH trong năm 2015. Cụ thể, đánh giá cao sự chủ động trong việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngay sau khi Luật có hiệu lực, kịp thời đưa các quy định mới vào cuộc sống; công tác chuẩn bị triển khai Luật BHXH sửa đổi; tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đơn giản và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; thực hiện việc giao dịch hồ sơ giữa doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH thông qua hệ thống bưu điện; triển khai các dự án công nghệ thông tin; sự chuyển biến mạnh mẽ trong tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành BHXH các cấp. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2015, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, cán bộ công chức, viên chức Ngành BHXH sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2016, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân.

 
HNTT 180116 02.jpg
 
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, cùng với sự phối hợp tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương. Vì vậy, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn, nhưng năm 2015, BHXH Việt Nam đã triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2016, Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng yếu sau:

Thứ nhất, tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016.

Thứ hai, cần tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả Luật BHXH sửa đổi; kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các ngành chức năng trong thực hiện Luật BHYT đặc biệt là phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để triển khai các chính sách mới của Luật BHYT có hiệu lực thực hiện trong năm 2016 và các năm kế tiếp theo lộ trình của Luật.

Thứ ba, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thành công công tác CCHC đạt mục tiêu thời gian giải quyết thủ tục tham gia BHXH, BHYT còn 45 giờ; ứng dụng CNTT vào hoạt động của ngành theo đúng lộ trình đề ra, trong đó: phải hoàn thiện và triển khai rộng rãi hệ thống giao dịch điện tử về BHXH; thực hiện tập trung, liên thông  dữ liệu trong và ngoài ngành; triển khai rộng rãi phần mềm giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, cũng như các phần mềm quản lý, phần mềm nghiệp vụ đang xây dựng.

Thứ tư, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương... tạo thành mạng lưới đồng hành cùng ngành BHXH trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, công đồng doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thứ sáu, tập trung rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn