Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Thứ ba - 21/01/2014 11:30
Ngày 16/01/2014, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đỗ Văn Sinh- UVBCH Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ, Uỷ viên BCS Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Hải- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Uỷ viên BCS Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; cùng toàn thể đảng viên Đảng uỷ cơ quan.
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Báo cáo nêu rõ, năm 2013 Đảng uỷ cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và cụ thể hóa Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”. Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, việc phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy cơ quan phối hợp với Ban cán sự đảng triển khai cụ thể và sâu rộng đến các tổ chức đảng.

     Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự đảng kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về quản lý thu, chi BHXH, BHYT và BH thất nghiệp; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp đối với NLĐ và nhân dân; chấp hành tốt chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước; quản lý chặt chẽ các hoạt động về bảo tồn, tăng trưởng quỹ; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tại BHXH các tỉnh, thành phố;… đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cùng đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Kết quả  năm 2013 có: 62.959.825 người tham gia BHXH, BHYT tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2012; số thu BHXH, BHYT năm 2013 đạt 164.387 tỷ đồng, đạt 103,28% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 18,5% so với năm 2012; giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho 7.165.332 lượt người, tăng 9,9% so với năm 2012; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 125.143.130 lượt người tăng 2,78% so với năm 2012; chi 48.000 tỷ đồng từ Quỹ BHYT, tăng 71,3% so với năm 2012;…
 
TKDang 170114 02.JPG

     Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khoá XI) của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) một cách đầy đủ, nghiêm túc và bảo đảm chế độ thông tin thời sự kịp thời. Các cấp ủy đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, tạo ra môi trường lành mạnh, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức đảng đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và làm tốt công tác phát triển đảng; việc xét, kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 86 quần chúng ưu tú; cử 14 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; xét, kết nạp 12 đảng viên mới.

     Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy cơ quan đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối”. Nâng cao công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cho thấy: công tác kiểm tra, giám sát đã dần đi vào nền nếp, các hoạt động được triển khai đúng quý định; chất lượng công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

     Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng luôn được Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động. Nhìn chung, hoạt động của các đoàn thể trong Đảng ủy cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung và phương thức, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo hoạt động đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

     Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể góp phần phát triển bền vững các tổ chức, cơ sở đảng.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảng và đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Hồng Hà biểu dương những kết quả mà Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được, góp phần đảm bảo và hoàn thành các mục tiêu phát triển an sinh xã hội của đất nước. Và để thực hiện tốt công tác đảng năm 2014, đồng chí Trần Hồng Hà đã yêu cầu Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận tại các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần chỉ đạo lấy năm 2014 là “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao tặng Bằng khen Chi bộ tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc cho Chi bộ Ban Thu và Bằng khen cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam; và 02 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Trần Xuân Vinh- Trưởng Ban Tuyên truyền và đồng chí Nguyễn Ngọc Đằng- Tổng Biên tập  Báo BHXH. Thay mặt Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Sinh- Bí thư Đảng uỷ cơ quan đã trao tặng: 03 Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng (gồm: Chi bộ Ban Thu, Chi bộ Ban Kiểm tra, Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH) đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011- 2013; 03 Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng (gồm: Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng, Chi bộ Trung tâm lưu trữ, Chi bộ Trường Đào tạo nghiệp vụ) đạt trong sạch vững mạnh năm 2013; Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2013 cho 02 đồng chí và Giấy khen Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 cho 21 đồng chí.
 
TKDang 170114 04.JPG
 
Đồng chí Đỗ Văn Sinh, Bí Thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

     Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Sinh- Bí thư Đảng uỷ cơ quan, cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Ngành, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy cơ quan, đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng tới toàn thể các Đảng viên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
TKDang 170114 08.JPG

 
 
TKDang 170114 07.JPG
 
Đồng chí Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen Chi bộ tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc cho
Chi bộ Ban Thu và Bằng khen cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam

 
 
TKDang 170114 03.jpg
 
Đồng chí Trần Hồng Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Trần Xuân Vinh- Trưởng Ban Tuyên truyền
 
 
TKDang 170114 06.JPG

 
 
TKDang 170114 05.JPG
 
Đồng chí Đỗ Văn Sinh- Bí thư Đảng uỷ cơ quan trao tặng: 03 Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng (gồm: Chi bộ Ban Thu, Chi bộ Ban Kiểm tra, Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH) đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011- 2013; 03 Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng (gồm: Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng, Chi bộ Trung tâm lưu trữ, Chi bộ Trường Đào tạo nghiệp vụ) đạt trong sạch vững mạnh năm 2013; Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2013 cho 02 đồng chí và Giấy khen Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 cho 21 đồng chí.

Nguồn tin: BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn