Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện BHXH, BHYT

Thứ sáu - 14/11/2014 16:16
Ngày 10/11/2014, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam có công văn số 84CV/BCS gửi Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch với cơ quan BHXH.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện BHXH, BHYT
     Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đến năm 2015, một số chỉ tiêu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6, trong đó, chỉ tiêu “Nộp thuế” phải giảm từ 872 giờ/năm xuống 171/năm (gồm 121,5 giờ nộp thuế và 49,5 giờ nộp BHXH). Tại chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, yêu cầu BHXH Việt Nam đến cuối năm 2014 cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ thực hiện nộp BHXH, BHYT so với hiện nay.
 
    Nhằm giảm thủ tục, giảm thời gian, tiết kệm chi phí của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức, doanh nghiệp) tham gia BHXH, ngày 10/10/2014, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1018/QĐ-BHXH, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đề nghị Đảng uỷ Cơ quan BHXH Việt Nam và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố:
 
   1.Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết 19/NQ-CP, Chỉ thị 24/CT-TTg và Quyết định 1018/QĐ-BHXH đến lãnh đạo, các cấp uỷ, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc tổ chức BHXH các cấp thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt hiệu quả cao.
 
   2.Tập trung chỉ đạo:
 
   -Rà soát, bãi bỏ ngay các thủ tục không có trong quy định của BHXH Việt Nam; công khai thủ tục, quy trình, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn;
 
   -Phân công, bố trí hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức phát huy năng lực theo vị trí việc làm, hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả trên tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan BHXH; có phương pháp đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả và tinh thần, thái độ phục vụ của đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; thực hiện luân chuyển vị trí việc làm đối với các trường hợp không yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.
 
   -Chú trọng và tăng cường công tác hậu kiểm đối với từng khâu nghiệp vụ; có phương pháp kiểm tra phù hợp với từng đối tượng, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, không phát sinh phiền hà đối với tổ chức, doanh nghiệp.
 
   -Ưu tiên nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, giải quyết thủ tục về BHXH; đẩy mạnh trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan như Thuế, cơ quan lao động..., sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin nhằm giảm thời gian kê khai, hạn chế kê khai trùng thông tin đối với doanh nghiệp, người dân.
 
   -Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và phối hợp với tổ chức doanh nghiệp trong lập hồ sơ điện tử, ứng dụng giao dịch điện tử tham gia BHXH. Trước mắt khi tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH chưa sử dụng giao dịch điện tử mà thực hiện trao đổi thông tin qua internet, công nhận kết quả trao đổi, cơ quan BHXH chủ động bố trí nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp không bố trí được thì ký hợp đồng với bưu điện, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát trả hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục về BHXH, BHYT.
 
   -Báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giao dịch hồ sơ điện tử.
 
   -Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP, Chỉ thị số 24/CT-TTg và Quyết định 1018/QĐ -BHXH.
 
   -Kịp thời đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, tiến hành đánh giá và có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, Chỉ thị số 24/CT-TTg và Quyết định 1018/QĐ-BHXH tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Nguồn tin: (Theo Tạp chí BHXH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn