Hướng dẫn một số nội dung về chế độ BHXH

Thứ sáu - 30/05/2014 16:45
Thực hiện Công văn số 2023/LĐTBXH-BHXH ngày 18/6/2012, số 3147/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ BHXH; để thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, ngày 20/05/2014, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về việc huỷ quyết định hưởng BHXH một lần bảo lưu thời gian tham gia BHXH cho người lao động, việc giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc dưới 02 năm chết và quy định về thời điểm hưởng lương hưu, cụ thể như sau:
Cho phép hủy Quyết định hưởng trợ cấp một lần để cộng nối thời gian tham gia BHXH giúp người lao động có thêm cơ hội hưởng chế độ hưu trí (Ảnh minh họa)
Cho phép hủy Quyết định hưởng trợ cấp một lần để cộng nối thời gian tham gia BHXH giúp người lao động có thêm cơ hội hưởng chế độ hưu trí (Ảnh minh họa)
     Về hủy quyết định hưởng BHXH một lần
 
 
    Trường hợp đã có quyết định hưởng BHXH một lần theo Luật BHXH, tại thời điểm giải quyết đã thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH về hồ sơ, quy trình và thẩm quyền nhưng người lao động chưa nhận khoản trợ cấp BHXH một lần theo quyết định của BHXH cấp tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hoặc BHXH cấp huyện (theo phân cấp quản lý) (sau đây viết là cơ quan BHXH) mà có đề nghị cơ quan BHXH hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH thì cơ quan BHXH kiểm tra đối chiếu hồ sơ, sổ sách, chứng từ đã giải quyết, nếu khoản tiền BHXH một lần thật sự chưa được chi từ quỹ BHXH và người lao động thực sự chưa nhận tiền thì ra quyết định hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH đối với người lao động. Thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết thực hiện theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 
 
    Về chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới hai năm chết
 
 
    Theo quy định tại Điều 67 Luật BHXH và Điều 39 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới hai năm chết mà thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
 
 
   Nội dung này thay thế Đoạn 1 và Đoạn 2, Khoản 5 Công văn số 3527/BHXH-CSXH ngày 21/9/2007 của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHXH từ ngày 01/01/2007.
 
 
    Về thời điểm hưởng lương hưu
 
 
    Việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí thực hiện theo quy định của chính sách tại từng thời kỳ như sau: Trước ngày 01/12/2012, thực hiện theo quy định tại Điểm 9, Khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và các quy định trước đó; từ ngày 01/12/2012 trở đi thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
 
    Các nội dung khác về thời điểm hưởng lương hưu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam./.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn