Năm 2013 BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Thứ tư - 08/01/2014 12:47
Đó chính là đánh giá chung tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 07/1/2014. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,…
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng đồng chủ trì Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng đồng chủ trì Hội nghị
Nhiều kết quả đáng khích lệ

Bám sát chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ngành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức, viên chức, người lao động, năm 2013 và các năm qua, toàn Ngành luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đơn vị trong toàn Ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các quận, huyện; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn nợ đọng, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ cấp tỉnh, cấp huyện để tăng thu, giảm nợ đọng; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; khởi kiện các đơn vị nợ đọng kéo dài.

Bằng các giải pháp trên, đến hết năm 2013 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt 62.959.825 người, tăng 2.748.791 người (4,6%) so với cùng kỳ năm 2012; năm 2013 số thu BHXH, BHYT đạt 164.387 tỷ đồng, vượt 3,28% kế hoạch giao năm 2013, tăng 25.632,6 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2012. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn đạt thấp so với thực tế. Số nợ BHXH, BHYT vẫn còn cao, xảy ra ở tất cả các địa phương với các mức độ khác nhau, đến 32/12/2013 số nợ là 6.448,9 tỷ đồng, chiếm 4,47% so với tổng số phải thu, giảm 1.562,3 tỷ đồng (19,5%) so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, toàn Ngành ước thực hiện cấp 10.346.151 sổ BHXH, đạt 95,1% so với số đối tượng tham gia BHXH; cấp mới, gia hạn 51.914.972 thẻ BHYT; số thẻ BHYT còn hạn chuyển sang là 9.888.567 thẻ. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Sau khi triển khai thành công việc thí điểm cấp thẻ BHYT mã vạch hai chiều tại một số tỉnh, thành phố, hiện nay các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai từ đầu năm 2014.

TKNV 080114 05.JPG

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng khai mạc Hội nghị

Năm 2013, toàn Ngành ước giải quyết cho 7.165.332 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 642.745 lượt người (9,9%) so với cùng kỳ năm 2012. Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thực hiện tốt việc đối chiếu với dữ liệu quản lý tập trung trước khi giải quyết chế độ một lần, do vậy đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi nguồn quỹ; nhiều địa phương đã tích cực cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chế độ. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng chế độ ốm đau, thai sản từ người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, chưa được ngăn chặn triệt để.

Năm 2013, toàn Ngành đã ký kết hợp đồng với 2.111 cơ sở KCB (trong đó có 702 cơ sở khám, chữa bệnh thanh toán theo định suất, 1.409 cơ sở khám, chữa bệnh thanh toán theo dịch vụ); thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 125.143.130 lượt người với số tiền là 48.000 tỷ đồng, tăng 71,3% so với năm 2012. Các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời hạn chế lạm dụng quỹ BHYT, nâng cao hiệu quả công tác giám định nhất là kiểm soát các vật tư y tế có tần suất sử dụng lớn, tính hợp lý trong chỉ định của y, bác sỹ điều trị, cấp thuốc BHYT; chủ động rà soát lại dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh năm trước để từ loại trừ thanh toán các trường hợp trùng lặp; kịp thời phối hợp với sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán các chi phí khám chữa bệnh.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo chi trả an toàn, đúng đối tượng. Các hình thức chi trả qua ATM, qua hệ thống bưu điện tiếp tục được triển khai tại các địa phương.        

Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng quy định của Trung ương. Ngành đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển viên chức năm 2013 công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước theo chức danh và vị trí việc làm cho các địa phương, đơn vị trực thuộc.

Trong năm BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục chính theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính; công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được triển khai thành công tại 14 BHXH tỉnh và 29 BHXH huyện, hiện nay đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai diện rộng trong phạm vi toàn Ngành theo yêu cầu của Chính phủ.

Trong năm, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều hình thức tuyên truyền cho các nhóm đối tượng công nhân, nông dân, học sinh sinh viên,...về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp. Các phong trào thi đua do Ngành phát động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng, đạt hiệu quả thiết thực; việc thẩm định hồ sơ khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển. Công tác văn phòng có bước chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động thường xuyên của BHXH các tỉnh, thành phố và của Ngành được đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

TKNV 080114 01.JPG

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương 
triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

Vẫn còn những hạn chế

Báo cáo của Ngành bên cạnh những thành tích đạt được cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém mà ngành cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó nổii bật lên chính là vấn đề phát triển đối tượng mà đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện. Tuy số đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng hàng năm, nhưng tỷ lệ tăng thấp (năm 2013 tăng 0,98% so với năm 2012). Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng 29,6% so với năm 2012 nhưng mới chỉ đạt 173.462 người. Việc thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Việc cấp sổ cho người tham gia BHXH có thời gian công tác trước năm 1995 hoặc truy thu để giải quyết chế độ còn gặp nhiều vướng mắc. Việc quản lý phôi thẻ BHYT của một số địa phương chưa đúng quy định dẫn đến tiêu cực; việc rà soát danh sách cấp thẻ BHYT chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng thẻ trùng, nhất là in thẻ hỏng vẫn còn khá phổ biến.

Tình trạng lạm dụng chế độ ốm đau, thai sản từ người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, chưa được ngăn chặn triệt để.

Tại một số địa phương, công tác giám định tại một số cơ sở y tế còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp lạm dụng quỹ xảy ra cả từ phía cơ sở KCB và từ người có thẻ BHYT; công tác tham gia đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế vẫn còn bất cập; ở một số tỉnh, thành phố vẫn còn tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế; vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp chưa được phát huy, chưa bảo vệ được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; nên tình trạng trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH còn cao xảy ra ở tất cả các địa phương nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục dứt điểm.

Chất lượng phục vụ, cung cấp các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, trong khi đó tuyến trên cơ sở số bệnh nhân đến khám chữa bệnh lớn dẫn đến sự quá tải. Tình trạng lạm dụng quỹ BHYT còn xảy ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh, biểu hiện là: chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy móc thiết bị được trang bị từ nguồn vốn xã hội hóa rộng rãi, quá mức cần thiết so với tình trạng bệnh lý; kê sai số lượng, đơn giá thuốc. Vai trò của cơ quan BHXH trong công tác tham gia đấu thầu thuốc còn hạn chế và chưa rõ ràng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả của BHXH Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, để đạt được kết quả như vậy là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, trong đó có đóng góp quan trọng của cán bộ, công chức ngành BHXH Việt Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới Ngành BHXH phải tập trung thực hiện một số công việc. Thứ nhất, toàn bộ hệ thống chủ động tham mưu đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan tới lĩnh vực BHXH, BHYT. Thứ hai là chủ động tham mưu cho các bộ, ngành, địa phương vận động các đoàn thể, các tổ chức chính trị vào cuộc trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Thứ ba là toàn hệ thống tập trung các biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua như: tăng số thu, giảm nợ đọng, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; khắc phục tình trang gian lận và cấp trùng thẻ, hạn chế lạm dụng trong khám chữa bệnh BHYT,… Thứ tư là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động ứng dụng CNTT, nâng cao phẩm chất cán bộ, đề cao kỷ cương kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao để phấn đấu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo an sinh xã hội.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Bí thư Ban cán sự, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành tiếp tục phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

TKNV 080114 02.JPG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014

Năm 2014, chỉ tiêu chủ yếu toàn Ngành phấn đấu đạt được theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Tổng thu BHXH, BHYT là 218.819 tỷ đồng, tổng số chi là 191.445 tỷ đồng với các nhiệm vụ trọng tâm như:  Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020”; Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013 – 2020”;  Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các ngành chức năng tham gia, đề xuất sửa đổi một số điều của Luật BHXH, Luật BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương; Hoàn thành Đề án “Quy hoạch cơ sở vật chất của ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trình Chính phủ và triển khai thực hiện khi được Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung; Triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ…

TKNV 080114 08.JPG

Các giải pháp chủ yếu

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu như:

- BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo kịp thời kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định.

- Nghiêm túc triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2014.

- Tăng cường, chủ động kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB; đẩy mạnh việc khởi kiện ra tòa và thi hành các vụ án đối với các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người lao động và nhân dân khi tham gia, thụ hưởng chính sách.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, nâng cấp, xây dựng mới các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm quản lý phục vụ hoạt động công tác của Ngành.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiệm vụ của Ngành trong năm 2014 và những năm tiếp theo hết sức nặng nề. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2013, vượt lên những khó khăn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT.

TKNV 080114 06.JPG

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2014
 
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2014./.

Nguồn tin: Website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn