Ngành BHXH năm 2012: Nỗ lực thực hiện thắng lợi các nội dung quan trọng của chính sách an sinh xã hội

Thứ sáu - 10/02/2012 09:37
Theo dự báo, trong năm 2012, ngành BHXH sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Vậy đâu là giải pháp để ngành BHXH hoàn thành nhiệm vụ, PV Website BHXH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.
Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng
Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng
 Ông Lê Bạch Hồng cho biết, BHXH, BHYT là hai chính sách song hành, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp... BHXH là cơ quan thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, góp phần  quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn ngành BHXH hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

PV: Thưa ông, trong bối cảnh thế giới và đất nước gặp nhiều khó khăn, Ngành BHXH đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong năm vừa qua?

Năm qua, BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm tạo điều kiện của các Bộ, Ngành ở Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính đối với BHXH Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung cơ bản, tạo thuận lợi cho Ngành triển khai các hoạt động. Tổ chức bộ máy của Ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành. BHXH các tỉnh, thành phố đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các địa phương.

Năm 2011 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn chung đối với nền kinh tế. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, giá cả, lạm phát Tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Một bộ phận người lao động chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT nên chưa tự giác tham gia BHXH, BHYT. Những khó khăn này đã tác động rất nhiều đến công tác BHXH, BHYT nhất là công tác thu và phát triển đối tượng. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài là vấn đề khó khăn cho ngành BHXH. Bên cạnh đó, một số bất hợp lý của chính sách BHXH, BHYT chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời gây khó khăn cho Ngành trong tổ chức thực hiện.

Phát huy những thuận lợi cơ bản và vượt lên những khó khăn thử thách, năm 2011 toàn ngành BHXH đã có nhiều cố gắng thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao.

PV: Chúng ta vừa trải qua một năm hết sức khó khăn nhưng kết quả đạt được của ngành BHXH rất khả quan?

Năm 2011, các chỉ tiêu chủ yếu về số thu - chi BHXH, BHYT và phát triển đối tượng tham gia được Chính phủ giao Tăng cao so với năm trước, toàn ngành đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ như phát triển mạnh các đối tượng tham gia , tập trung tuyên truyền sâu các nhóm đối tượng để phát triển BHXH tự nguyện, thực hiện kịp thời việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT phục vụ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng, quyết liệt giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH, bội chi khám chữa bệnh BHYT ở các địa phương. Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 57,13 triệu người, Tăng 8,84% so với năm 2010. Trong năm toàn Ngành thu được 96.986 tỷ đồng đạt 103,75% so với kế hoạch giao, Tăng 16.382 tỷ đồng (20,3%) so với năm 2010.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng, năm qua BHXH Việt Nam luôn luôn quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, tạo thuận lợi tối đa cho người được hưởng, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Số người được giải quyết chế độ BHXH năm 2011 là 6,4 triệu lượt người (Tăng17,02% so với năm 2010); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời cho hơn 2,5 triệu người khi Nhà nước Tăng mức lương tối thiểu; Cùng với việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHXH Việt Nam chú trọng đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với mục tiêu chi trả đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác an toàn đến người thụ hưởng trước ngày 10 hàng tháng bằng tiền mặt, hoặc chi qua tài khoản ATM, riêng những người già yếu được cơ quan BHXH mang tiền đến tận gia đình. Tổng số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là 77.000 tỷ đồng/năm. Hiện nay Ngành cũng đang thí điểm để sở kết việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện ở 4 tỉnh thành phố, mục đích là tạo thuận lợi nhất cho người hưởng chính sách BHXH và nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện chính sách.

Năm 2011, đối tượng tham gia BHYT Tăng nhanh, số lượt người khám, chữa bệnh cũng Tăng tương ứng, trong năm toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB cho hơn 100 triệu lượt người với tổng số tiền gần 24.000 tỷ đồng, quyền lợi hưởng BHYT được mở rộng.  Đã có 2.303 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương trở lên thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. để người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng và thuận tiện, nhất là đối tượng tại các vùng sâu, vùng xa, cơ quan BHXH  phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế xã. Năm 2011 có 8.656 trạm y tế xã khám chữa bệnh BHYT đạt gần 80% tổng số trạm y tế xã trên toàn quốc, Tăng 20% so với năm 2010. Sau nhiều năm quỹ BHYT mất cân đối, đến năm 2010 và năm 2011 tình trạng mất cân đối thu chi BHYT cơ bản được khắc phục, đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2014.

Tình trạng nợ đọng vẫn kéo dài

PV: Thưa ông, dư luận xã hội đang rất quan tâm đến tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài, xin ông cho biết về vấn đề này?

Dù toàn ngành đã đạt được kết quả thu theo kế hoạch nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại đáng quan tâm như số nợ BHXH, BHYT vẫn còn nhiều và kéo dài. Tổng số nợ BHXH, BHYT năm 2011 là 3.922,8 tỷ đồng, chiếm 4,2% so với số phải thu, trong đó nợ BHXH là 3.338,1 tỷ đồng và nợ BHYT là 584,7 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này một mặt là do mặt bằng lãi suất ngân hàng cao hơn rất nhiều so với lãi phạt chậm đóng; mức phạt tối đa theo quy định cũng rất nhỏ so với số nợ hàng tỷ đồng của đơn vị sử dụng lao động. Mặt khác, cơ quan BHXH có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, phát hiện vi phạm BHXH nhưng không có thẩm quyền xử phạt nên không có tác dụng ngĂn ngừa vi phạm Luật BHXH. Ngoài ra, do tình hình sản suất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hóa nên không có khả năng đóng BHXH cho người lao động.

PV: Vậy ngành BHXH đã làm gì để Tăng thu, giảm nợ BHXH thưa ông?

BHXH Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp Tăng thu, giảm nợ. Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành chức năng ở địa phương thường xuyên rà soát các đơn vị sử dụng lao động, lập danh sách các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tích cực tuyên truyền sâu về chính sách BHXH đối với các nhóm đối tượng như thợ thủ công, nông dân để phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tiến hành phạt do chậm đóng; thông báo các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo, tạp chí và website của Ngành; chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố định kỳ hàng quý báo cáo cấp uỷ và chính quyền địa phương về tình hình thu BHXH, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và đề xuất tham mưu cho chính quyền chỉ đạo công tác BHXH, BHYT và tuyên truyền chế độ chính sách. Tiếp tục phát huy hiệu quả của Tổ thu nợ BHXH liên ngành ở cấp tỉnh; Tăng cường khởi kiện đơn vị nợ nhiều, thời gian nợ kéo dài; bám sát đơn vị sử dụng lao động để kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp BHXH.

Nhiều giải pháp đột phá

PV: Theo dự báo, năm 2012 những khó khăn chung sẽ tiếp tục kéo dài, ngành BHXH đặt ra những mục tiêu gì cho mình trong năm nay thưa ông?

Theo dự báo, năm 2012 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục góp phần đảm bảo an sinh xã hội vẫn là một nhiệm vụ quan trọng đối với ngành để thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp điều hành kinh tế- xã hội năm 2012. Toàn Ngành tập trung thực hiện chế độ chính sách theo Luật BHXH, Luật BHYT; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ của Ngành bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Các đơn vị trong Ngành Tăng cường các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012, trong đó tập trung và nhiệm vụ phát triển nhanh số đối tượng, giảm nợ đọng BHXH ở các doanh nghiệp giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; đồng thời chỉ đạo sát sao công tác BHXH, BHYT để phục vụ nhân dân được tốt hơn, Tăng cường công tác kiểm tra chính sách BHXH, công tác giám định BHYT để kịp thời phát hiện, ngĂn ngừa, xử lý hành vi vi phạm lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Năm 2012, Ngành triển khai thực hiện đồng bộ các quy trình về nghiệp vụ của Ngành; Kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ; Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và giải quyết chế độ cho người lao động; triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với toàn ngành BHXH.

PV: Thưa ông, ngành BHXH đã chuẩn bị giải pháp nào thực hiện những mục tiêu đó?

ể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, vấn đề quan trọng của ngành BHXH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và những mặt thuận lợi, nhận thức rõ khó khăn để chủ động khắc phục và vượt qua, khơi dậy tinh thần thi đua trong toàn ngành và thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong từng lĩnh vực công tác.

BHXH Việt Nam xây dựng và sớm giao dự toán thu, chi năm 2012 cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH lực lượng vũ trang phù hợp với thực tiễn; đưa ra các giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện; bám sát địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa và cán bộ giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, thành phố và BHXH quận, huyện tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, để người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ chế độ, chính sách BHXH, BHYT để tự giác tham gia.

BHXH tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo và đề xuất với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện BHXH, BHYT ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT phát hiện, ngĂn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; Tăng cường khởi kiện các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu nợ.

BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc nảy sinh. Phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, mục tiêu, nội dung thi đua phải rõ và gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thu hút đông đảo cán bộ công chức tham gia.

Là trụ cột của hệ thống An sinh xã hội, BHXH Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, BHXH Việt Nam mong rằng luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ nhiều hơn của các cấp, các ngành, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cùng với sự đổi mới toàn diện, sự cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành BHXH, chắc chắn sự nghiệp BHXH, BHYT sẽ có bước phát triển mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Đặng Huế (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn