Phát động phong trào thi đua năm 2012

Thứ ba - 21/02/2012 16:24
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012, BHXH Việt Nam, Hội đồng thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2012 với nội dung: –Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao nhằm xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới việc thực hiện BHXH cho mọi NLĐ và BHYT cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH năm 2012 và những năm tiếp theo”. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39 ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng nội dung thi đua thiết thực, các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, điều kiện của từng giai đoạn.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 725/TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và phong trào –Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng phát động.

Thứ ba, phát động trào thi đua sôi nổi rộng khắp thu hút đông đảo CBCCVC tham gia hướng tới việc phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm thiểu nợ đọng BHXH, BHYT; đổi mới phong cách phục vụ trong việc giải quyết các chế độ BHXH, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho NLĐ; thực hiện chính sách BHYT tốt đối với mọi người dân, Tăng cường công tác giám định KCB BHYT để phát hiện ngĂn ngừa hành vi lạm dụng Quỹ BHYT.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đảm bảo dân chủ công khai, tránh khen thưởng tràn lan làm giảm ý nghĩa tác dụng khen thưởng, quan tâm khen thưởng đến những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, chú trọng phát hiện những nhân tố mới. Mỗi đơn vị phải xây dựng được ít nhất một tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm hạt nhân để triển khai nhân rộng trong toàn Ngành.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó phát động sâu rộng phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, liên hệ vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân tham gia BHXH, BHYT.

Thứ bảy, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng và đoàn thể trong lãnh đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn động viên mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của Ngành, tổ chức thực hiện các yêu cầu nhằm xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                        


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn