THỂ LỆ “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT”

Thứ sáu - 15/01/2016 04:38
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính Trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án của Chính phủ về tiến tới thực hiện BHYT toàn dân; đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của BHXH Việt Nam, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về BHXH, BHYT với chủ đề "BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu phát động Cuộc thi
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu phát động Cuộc thi
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 06/01/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Tổ Giúp việc “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
 

1- Nội dung:

 - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án của Chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2020. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Tuyên truyền các nội dung liên quan đến BHXH; chú trọng đến những nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời, khuyến khích NLĐ tích lũy thời gian đã đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi về già, hạn chế nhận BHXH một lần.

- Tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; chú trọng đến hình thức tham gia BHYT theo hộ gia đình.

 - Tuyên truyền nhằm phê phán những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, góp phần hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

- Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính Ngành BHXH (giao dịch điện tử, ứng dụng CNTT, giảm số giờ làm thủ tục về BHXH, BHYT…)

- Tuyên truyền đối với người dân, NLĐ trong khu vực phi chính thức nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT (đối với các nhóm đối tượng: người thuộc hộ gia đình cận nghèo; nông lâm ngư diêm nghiệp; học sinh, sinh viên; đồng bào ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo…).

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, hoạt động và những thành tích nổi bật của BHXH Việt Nam sau 20 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột chính của chính sách BHXH, BHYT, cũng như  khẳng định vị thế xã hội của BHXH Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước.

2- Đối tượng dự thi:

Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký không được tham gia dự thi).

3- Yêu cầu tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm.

- Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi.

- Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ thông tin cá nhân để liên hệ (họ và tên; ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại của tác giả) .

4- Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải đặc biệt:       30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- 01 giải nhất:             20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- 02 giải nhì: mỗi giải: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- 03 giải ba: mỗi giải:  5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

5- Sử dụng tác phẩm:

1. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về BHXH, BHYT không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Tất cả các tác phẩm dự thi BHXH Việt Nam không trả lại tác giả. Các tác phẩm đạt giải BHXH Việt Nam được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trong toàn quốc dưới mọi hình thức và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng khi thấy phù hợp.

6- Nghĩa vụ và quyền lợi của tác giả:

1. Tác giả phải thực hiện nghiêm túc Thể lệ Cuộc thi, chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

2. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi khẳng định tác giả chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho BHXH Việt Nam.

3. Mỗi tác phẩm được chọn in, tác giả được trả 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

7- Thời hạn, nơi nhận tác phẩm dự thi và tổng kết trao giải thưởng:

7.1- Thời gian nhận tác phẩm dự thi:

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: 16h00’ ngày 30/3/2016 (các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi).

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng thời gian quy định và về những hư hỏng, thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia đến Ban Tổ chức.

7.2- Nơi nhận tác phẩm dự thi:

 
 
Phòng Tuyên truyền và cổ động - Cục Văn hóa cơ sở

Địa chỉ:  số 86A, ngõ III, Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: Phòng Tuyên truyền cổ động: (04) 39.288.259;
 
7.3- Tổng kết và trao giải Cuộc thi:

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Trụ sở BHXH Việt Nam (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Thể lệ và kết quả Cuộc thi sáng tác được thông báo trên Website BHXH Việt Nam: www.baohiemxahoi.gov.vn; Cục Văn hóa cơ sở: www.vhttcs.gov.vn;

8- Ban Giám khảo, Ban Tư vấn:

8.1- Thành phần Ban Giám khảo:

Gồm đại diện các cơ quan:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Các hoạ sĩ chuyên ngành Đồ hoạ Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- BHXH Việt Nam.

8.2- Tổ chuyên gia tư vấn:

Mời đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại điện lãnh đạo các Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT - BHXH Việt Nam.

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hoạ sỹ để Cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công tốt đẹp.

Xem chi tiết Thể lệ tại đây./.


 
 
BAN TỔ CHỨC

Nguồn tin: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn