Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011

Chủ nhật - 18/09/2011 21:01

Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9 ngày 14/9/2011. Cùng tham dự có các Phó Tổng giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương và Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Các đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ

Trong tháng, các đơn vị đã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó một số kết quả nổi bật: Ban Tuyên truyền, Tạp chí BHXH và Báo BHXH đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới; Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức chấm bài thi của thi sinh dự tuyển viên chức Ngành năm 2011 đảm bảo khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định; Ban Thi đua – Khen thưởng hoàn thành Quy chế khen thưởng của Ngành trình Tổng Giám đốc ký quyết định khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định; Văn phòng xây dựng trình Tổng Giám đốc ký ban hành một số quy định: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo cơ chế 1 cửa, quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương Tăng thêm đối với công chức, viên chức cơ quan BHXH…; Ban Thu chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2011-2012; Ban Thực hiện chính sách BHXH tích cực phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Luật BHXH tại các tỉnh, thành phố; Các đơn vị: Kiểm tra, Thực hiện chính sách BHYT, Thu, Chi, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ tại BHXH các địa phương.

Tính đến ngày 31/8/2011, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 54.787.490 người, Tăng 156.768 người (Tăng 0,3%) so với tháng 7/2011. Trong đó, tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 9.805.667 người, BHXH tự nguyện: 86.937 người, chỉ tham gia BHYT: 44.894.886 người. Trong tháng 8, toàn Ngành thu được 8.708,4 tỷ đồng, đưa số thu từ đầu năm lên 56.203 tỷ đồng, đạt 67,25% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 65,08% so với kế hoạch Ngành giao (Tăng 16,47% so với cùng kỳ năm 2010). Toàn Ngành giải quyết 62.222 lượt người hưởng chế độ BHXH  đưa số người được hưởng lũy kế từ đầu năm lên 457.023 lượt người.

Tháng 8/2011, các đơn vị tiếp tục thực hiện những việc chưa hoàn thành theo tiến độ các chương trình, đề án, dự án trọng tâm và Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị giao ban tháng 7/2011. Trong tháng, các đơn vị đã chú trọng đến việc thực hiện đề án, dự án và chương trình công tác trọng tâm. Một số đề án đã được dự thảo và lấy ý kiến tham gia, tuy nhiên do Văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chậm nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện như Văn bản sửa đổi, bổ sung quy định quản lý chi BHXH.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định cần phải khắc phục. Một số đơn vị chưa chú trọng đến công tác kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ tại BHXH các địa phương, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh. Việc rà soát ể sửa đổi, bổ sung ban hành đồng bộ Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chi, giải quyết chế độ chính sách BHXH theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam của các đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm và kết luận của Tổng Giám đốc chưa đảm bảo tiến độ.

Đẩy mạnh khởi kiện các đơn vị nợ tiền BHXH

Tình trạng các danh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH vẫn đang diễn ra trầm trọng trên cả nước. Số nợ đến 31/8/2011 là 6.483,4 tỷ đồng, Tăng 1.395 tỷ đồng so với số nợ tính đến 31/7/2011, chiếm 8,25% so với số phải thu, bao gồm: Nợ BHXH: 4.611,3 tỷ đồng (trong đó: nợ từ trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là: 3.087 tỷ đồng, Tăng 1.508,6 tỷ đồng so với tháng 7/2011 do tháng này đã tính gộp cả số nợ từ trên 1 tháng đến 2 tháng mà  tháng trước chưa cộng vào; nợ từ 6 tháng trở lên là: 1.524,3 tỷ đồng giảm 0,32% so tháng 7/2011);  Nợ BHTN là  228,6 tỷ đồng; Nợ BHYT: 1.643,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên công tác khởi kiện các doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài hiện nay của BHXH các địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Các địa phương triển khai chưa mạnh mẽ việc khởi kiện các doanh nghiệp. Mới có một số BHXH ở các tỉnh, thành phố lớn tiến hành khởi kiện các đơn vị nợ như: BHXH Hà Nội, BHXH TP. Hồ Chí Minh, .... Trong tháng chỉ có BHXH TP Hồ Chí Minh khởi kiện 08 đơn vị sử dụng lao động, lũy kế từ đầu năm BHXH TP Hồ Chí Minh khởi kiện 94 đơn vị với tổng số nợ là 36,48 tỷ đồng, đã thu hồi được 14,72 tỷ đồng. Với các địa phương nợ lớn, BHXH Việt Nam sẽ có Văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị phối hợp giải quyết, BHXH các địa phương báo cáo chi tiết các doanh nghiệp nợ và sẽ phải khởi kiện các doanh nghiệp này.

Ngoài những hạn chế về chế tài không đủ mạnh, mức phạt chậm đóng thấp...  thì việc phối hợp giữa các bộ ngành liên quan trong giải quyết vấn đề này chưa chặt chẽ cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Tổng giám đốc Lê Bạch Hồng chỉ đạo, Văn phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xây dựng Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với Tòa án Nhân dân tối cao trong việc thực hiện các chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Vấn đề nợ tiền BHXH của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinashin, tính đến 10/8 là 140 tỷ (riêng trên địa bàn Hải Phòng là 112 tỷ). Theo Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, yêu cầu hai bên phối hợp xác nhận toàn bộ công nợ, BHXH Việt Nam vẫn cấp thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người lao động, đóng riêng cho những người nghỉ hưu để chốt sổ, giải quyết chế độ kịp thời; đồng thời BHXH Việt Nam sẽ làm việc với các đơn vị hữu quan tìm giải pháp giải quyết nợ tiền BHXH cho người lao động của Vinashin.

Hoạt động của bảo hiểm xã hội các địa phương

BHXH các tỉnh, thành phố có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc các đơn vị đóng BHXH, BHYT kết quả Tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có số thu lớn: Bình Dương 69,2%; Đồng Nai 66,98%; Đà Nẵng 65,87%; TP. Hồ Chí Minh 65,4% và TP Hà Nội 63,14%. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp sổ BHXH và xác định thời gian đóng trên sổ BHXH đảm bảo, kịp thời, làm cơ sở giải quyết chế độ chính sách. Thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng và cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2011-2012 đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia được KCB theo quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc làm việc vào buổi sáng thứ Bẩy hàng tuần theo Quyết định số 125/QĐ-BHXH ngày 28/01/2011 của BHXH Việt Nam để giải quyết kịp thời các công việc về BHXH, BHYT của các tổ chức và cá nhân. Thực hiện tiết kiệm theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Một số BHXH địa phương cũng có những kiến nghị phát sinh trong quá trình hoạt động nghiệp vụ: BHXH, TP Hồ Chí Minh kiến nghị nghiên cứu bổ sung thêm ký hiệu trên thẻ BHYT cấp lại để phân biệt được thẻ này với các thẻ đã cấp lần 1 nhằm tránh xảy ra lạm dụng, việc lưu tờ rời hàng năm vào hồ sơ cá nhân của các đơn vị có số lượng lao động lớn mất nhiều thời gian do không có mã phòng ban (của đơn vị sử dụng lao động) trên tờ rời. Việc giải quyết chế độ ốm đau dài ngày còn nhiều thủ tục; chế độ tử tuất đối với người lao động khi chết nếu không còn thân nhân hưởng theo quy định hoặc trường hợp người chết có thân nhân đang sinh sống ở nước ngoài chưa có Văn bản hướng dẫn cụ thể.

Chương trình công tác tháng 9/2011

Ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  tháng 9 các đơn vị tập trung thực hiện những công việc chưa hoàn thành trong Chương trình công tác năm và Thông báo kết luận giao ban của Tổng Giám đốc; đồng thời triển khai những công việc trọng tâm:

1. Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011, trong đó chú trọng công tác thu và phát triển đối tượng tham gia, giải quyết chính sách BHXH; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Thu nợ; Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát công tác cấp sổ BHXH để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tránh lạm dụng.

2. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012 theo quy định của Luật BHXH và tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ tại bộ phận 1 cửa ể tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

4. Hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả thi tuyển viên chức ngành BHXH năm 2011 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

5. Hoàn thành quyết toán tài chính của Ngành năm 2010 trình Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản lý; Hoàn thành việc xây dựng dự toán tài chính năm 2012 báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung ban hành đồng bộ Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành về công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chi, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

7. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai Quyết định số 893/QĐ-BHXH ngày 01/9/2011 về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại và chi tiền thưởng, tiền lương bổ sung đối với đơn vị; công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam; xây dựng tiêu chí và bảng điểm để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn  nghiệp vụ tại BHXH các tỉnh, thành phố; Giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của BHXH các tỉnh, thành phố./.

 
  Đặng Huế
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn